Werken met letteraandelen bij overname

Walt Mossou
Walt Mossou, Lexcore Belastingadviseurs
29 november 2013
In de situatie van de overname van aandelen in een B.V. wordt regelmatig gewerkt met letteraandelen. Maar wat zijn dit precies? Lees verder op Brookz
header image

In de situatie van de overname van aandelen in een B.V. wordt regelmatig gewerkt met letteraandelen. Maar wat is het verschil met de overname van gewone aandelen?

Letteraandelen zijn aandelen met afwijkende rechten van gewone aandelen. In zijn algemeenheid vergroten letteraandelen de flexibiliteit om een bedrijfsovername goed te structureren. We spreken van 'letteren' van aandelen omdat de verschillende soorten aandelen met een verschillende letter (aandelen A, aandelen B, etc.) worden aangeduid. Ik zal hieronder ingaan op een tweetal situaties waarin letteraandelen vaak gebruikt worden.

Werkende en financierende aandeelhouder

Bij overname van aandelen in een B.V. dient vaak met de wensen van een groot aantal aandeelhouders rekening te worden gehouden. Daarbij is de inbreng van de ene aandeelhouder vaak ook anders dan die van de andere.

De ene aandeelhouder zal wellicht een belangrijke man/vrouw zijn voor het bedrijf, terwijl de andere aandeelhouder alleen een financieringsfunctie heeft. Dan kan het een oplossing zijn om te werken met letteraandelen waarbij de financierende aandeelhouder bijvoorbeeld cumulatief preferente aandelen (cumprefs) neemt die hem een vast rendement geven op het op die aandelen gestorte bedrag. Als er in enig jaar te weinig resultaat behaald wordt, dan geven cumprefs het volgende jaar het dubbele rendement.

Cumprefs lijken dus op een lening maar zijn dat fiscaal en juridisch niet. Dit kan verschillende fiscale en juridische voordelen opleveren. De 'werkende' aandeelhouder heeft meestal enkel recht op eventuele winst (en waardestijging!) die overblijft nadat de cumprefs hun rendement hebben gehad. Overigens wenst de financierende aandeelhouder ook zijn deel van de winst en waardestijging boven het gedeelte van de cumprefs.

'Zachte werknemersparticipatie'

Een werkgever is nogal eens geneigd om zijn werknemers te laten participeren in aandelen in het bedrijf om daarmee de binding van belangrijke werknemers met het bedrijf te vergroten. Bovendien kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de werknemers de kans te bieden  om op een fiscaal vriendelijke manier te belonen in plaats van een progressief (tot 52%) belaste bonus.

Als het echter een goed lopend bedrijf is dan zijn de aandelen waarschijnlijk erg duur en dus niet te betalen voor de werknemers. In een dergelijke situatie kan het handig zijn om aandelen te 'letteren' waarbij de werknemers goedkope (letter-)aandelen verwerven die enkel recht geven op de toekomstige waardestijging.

Bij het gebruik van letteraandelen moet er allereerst goed op gelet worden wat er hierover in de statuten van de vennootschap geregeld worden. Vervolgens is het belangrijk om een aantal situaties, onder andere bij verkoop van de aandelen, goed te regelen in een aandeelhoudersovereenkomst. Tenslotte moet goed gekeken worden naar de fiscale consequenties van letteraandelen.

Geschreven door
Walt Mossou, Lexcore Belastingadviseurs

Walt Mossou is fiscaal econoom en door middel van een B.V. vennoot van Lexcore Belastingadviseurs. Vanwege zijn interesse in de diverse aspecten van de overnamepraktijk is hij ook betrokken geraakt bij de fiscale en juridische begeleiding van overnametrajecten.

Nieuwste verhalen