NDA (Geheimhoudingsverklaring): Definitie & inhoud

Een geheimhoudingsverklaring is een juridisch document dat wordt gebruikt om de vertrouwelijkheid van de informatie die wordt uitgewisseld te beschermen.
header image

12 april 2023, Wietze Willem Mulder, Brookz

Een geheimhoudingsverklaring, ook wel een non-disclosure agreement (NDA) genoemd, is een juridisch document dat wordt gebruikt bij bedrijfsovernames om de vertrouwelijkheid van de informatie die wordt uitgewisseld te beschermen. 

Het is een contract tussen de koper en de verkoper waarin afspraken worden vastgelegd over het gebruik en de openbaarmaking van vertrouwelijke informatie.

In een geheimhoudingsverklaring staat dat de kandidaat-koper de informatie verstrekt door de verkoper alleen mag gebruiken voor het overeengekomen doel: inschatten of een overname haalbare kaart is voor hem. Over het algemeen wordt in een geheimhoudingsverklaring nog geen exclusiviteit afgesproken: een verkoper is dus vrij om ook met andere gegadigden te spreken.

Inhoud van een geheimhoudingsverklaring

In een goede geheimhoudingsverklaring staan de volgende onderdelen:

  • De verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt jegens derden strikt geheim gehouden;
  • De geheimhoudingsverklaring geldt voor de koper en diens adviseurs of overige ingeschakelde personen;
  • De verkoper wordt schadeloos gesteld als blijkt dat de informatie niet rechtmatig wordt gebruikt;
  • De potentiële koper mag geen werknemers van de verkoper in dienstbetrekking nemen;
  • De potentiële koper mag geen misbruik maken van bijvoorbeeld een klantenlijst of productspecificatie;
  • De geheimhoudingsverklaring geldt niet voor publieke informatie;
  • Neem een zorgvuldig omschreven boete op, koppel hieraan het recht om volledige schadevergoeding te kunnen claimen.

Boete bij schending geheimhoudingsplicht

Wanneer een partij de geheimhoudingsverklaring schendt, dan is er sprake van wanprestatie. Op een dergelijke overtreding staat een boete zoals vastgelegd in de geheimhoudingsverklaring. Het boetebeding geldt voor elke overtreding, maar oplopende bedragen tot € 10.000 per overtreding is absoluut geen uitzondering. 

Een geheimhoudingsverklaring is niet waterdicht, het is vooral een gentlemen’s agreement. Er staan weliswaar boetebepalingen in de verklaring, maar het is vrijwel niet hard te maken dat één van de partijen heeft gelekt uit de verkregen stukken. Maar het is de beste manier om je als verkoper te beschermen tegen vervelende conflicten. Zie het meer als dwangmiddel dan als breekijzer, want de meeste potentiële kopers zijn te goeder trouw.


Wietze Willem Mulder
Wietze Willem Mulder, Brookz

Wietze Willem Mulder is Manager Content bij Brookz. Hij studeerde journalistiek en schreef voor zakelijke titels als FEM Business, Sprout, De Ondernemer en Management Team. Tevens is hij co-auteur van de handboeken Hoe koop ik een bedrijf? en Hoe verkoop ik mijn bedrijf?.

De nieuwe Brookz 500 is er!

De Brookz 500 (editie 2024) is de ultieme jaargids van 292 pagina's met een overzicht van de belangrijkste adviseurs, investeerders, financiers en overige dienstverleners in de Nederlandse MKB-overnamemarkt.

Een waardevolle uitgave die op het bureau van geen enkele ondernemer, investeerder of MBI'er met overname- of verkoopplannen mag ontbreken!

Plaats een (anoniem) bedrijfsprofiel

Plaats nu een anoniem verkoopprofiel op Brookz en breng uw bedrijf onder de aandacht van 35.000+ ondernemers en investeerders!

Gerelateerde artikelen

De beste verkoopstrategie voor jouw ideale koper

Waar vind je kopers die passen bij jouw wensen en bedrijf? Hier zijn verschillende strategieën voor.

lees meer >

Goed voorbereid een verkoopproces ingaan is vaak van onderschatte waarde

Een goede voorbereiding stelt ons in staat om met vertrouwen de LOI-onderhandelingen in te gaan en het bevordert het vervolg van het proces.

lees meer >

Voorbereiden op bedrijfsverkoop: begin alvast zelf

Zorg ervoor dat het je niet overvalt als er ineens een koper aan de deur klopt en wacht ook niet tot een verkoop noodzakelijk wordt.

lees meer >