Dit zijn de nieuwe regels omtrent verliesverrekening in 2022

Eric Vermeulen
Eric Vermeulen, AKD
31 januari 2022
In deze expertbijdrage wijzen wij u graag op de regels die vanaf 1 januari 2022 gelden omtrent verliesverrekening.
header image

Op 1 januari 2022 is de wetswijziging over de regels voor verliesverrekening daadwerkelijk ingevoerd, waardoor de omvang van verrekenbare verliezen wordt beperkt. In deze expertbijdrage wijzen wij u graag op de regels die vanaf 1 januari 2022 gelden omtrent verliesverrekening. 

Beperkt in omvang

Verliezen zijn vanaf 1 januari 2022, zowel voorwaarts als achterwaarts, slechts tot een bedrag van € 1 miljoen aan belastbare winst volledig verrekenbaar. Indien de fiscale winst hoger is, zijn de verliezen slechts tot 50% van die hogere belastbare winst in een jaar verrekenbaar. De rest van het verlies komt dan in een volgend jaar voor verrekening in aanmerking.

Onbeperkte voorwaartse verliesverrekening 

Tegenover de beperking van de hoogte van de verrekenbare verliezen tot 50%, staat wel een onbeperkte voorwaartse verliesverrekening vanaf 1 januari 2022. Voorheen was de voorwaartse verliesverrekening maximaal 6 jaar. De wijzigingen met betrekking tot de voorwaartse verliesverrekening zijn van toepassing met ingang van boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022 en op verliezen die eind 2021 nog voorwaarts verrekenbaar zijn.

De termijn voor achterwaartse verliesverrekening blijft ongewijzigd staan op één jaar. 

Voorbeeld

De volgende resultaten worden behaald:

Jaar 1: winst 1 miljoen

Jaar 2: verlies 4 miljoen

Jaar 3: winst 4 miljoen

De verliesverrekening werkt als volgt uit. Eerst is 1 miljoen verlies van jaar 2 achterwaarts verrekenbaar met jaar 1. Er blijft dan 3 miljoen verlies ‘over’ van jaar 2. Vervolgens is daarvan 2,5 miljoen euro verlies verrekenbaar met de winst van jaar 3 door het nieuwe voorstel: een bedrag van 1 miljoen plus 50 procent van de resterende winst boven die 1 miljoen, dus 50% van 3 miljoen, is dan namelijk verrekenbaar in jaar 3. Er moet dus in jaar 3 over 1,5 miljoen euro vennootschapsbelasting worden betaald. Er resteert dan nog een verrekenbaar verlies van 0,5 miljoen euro van jaar 2.

Gevolg

Omdat de termijn en omvang van de verrekenbare verliezen zijn veranderd, heeft dit voorstel mogelijk invloed op de latente belastingposities in de jaarrekening en de waarde van (over te dragen) verliescompensatie in het algemeen. Er wordt geadviseerd de effecten hiervan tijdig na te gaan. 

De maatregel is vooral gericht op de grotere ondernemingen. De verruiming van de termijn, met een beperking in omvang van verliezen die men kan verrekenen, zal voor het MKB vooral positief nieuws betekenen. De verliezen kunnen immers onbeperkt voorwaarts worden verrekend tot maximaal €1 miljoen winst per jaar.

Geschreven door
Eric Vermeulen, AKD

Eric Vermeulen is met ingang van 1 januari 2016 als fiscaal partner verbonden aan AKD en werkzaam in de fiscale vakgroep. Eric Vermeulen is gespecialiseerd in fiscale advisering van nationaal en internationaal opererende ondernemingen.

Nieuwste verhalen