Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in 2022

De Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) ligt onder vuur, dus lees je goed in. Doe je zelf een beroep op de BOR? Raadpleeg een adviseur.

29 maart 2022, Wietze Willem Mulder, Brookz

Bij bedrijfsopvolging binnen familiekringen kent de Belastingdienst een speciale bedrijfsopvolgingsregeling: de BOR. Hierdoor geniet je als opvolger een aanzienlijk belastingvoordeel. Gedurende het opvolgingsproces is het daarom verstandig om een financieel expert de optimale belastingdruk vast te laten stellen.

Wat is de bedrijfsopvolgingsregeling?

De BOR is een regeling van de successiewet, die als doel heeft bedrijfsopvolgingen zonder allerlei financiële belemmeringen te laten verlopen. De BOR is van toepassing op het vererven van ondernemingsvermogen. Daarbij is er onderscheid:

  • De eerste is het vererven van ondernemingsvermogen door de bedrijfsopvolging van een ‘familiebedrijf’, waarvan de eigenaar met pensioen gaat of een andere functie gaat bekleden;
  • De tweede is het vererven van ondernemingsvermogen, wanneer je het familiebedrijf overneemt van een overleden eigenaar.

Hoe werkt de bedrijfsopvolgingsregeling?

Hoeveel belastingvoordeel je krijgt, is afhankelijk van de going-concern-waarde en de liquiditeitswaarde. De going-concern-waarde is de waarde van het bedrijf, uitgaande van de huidige situatie en de voortzetting zonder verandering. De liquidatiewaarde is de totale geschatte verkoopwaarde van alle activa, zoals inventaris en machines. De Belastingdienst gaat in de berekening van de vrijstelling uit van de hoogste waarde.

Voor het gemak- en omdat de going-concern-waarde meestal hoger is dan de liquidatiewaarde - bekijken we een situatie van bedrijfsopvolging met een hogere going-concern-waarde. In dit geval krijg je 100% vrijstelling over een bedrag van €1.119.845,- (2021) en voor het vermogen dat dit bedrag overschrijdt, krijg je 83% vrijstelling. Bovendien kan je uitstel van betaling van de erfbelasting krijgen over die 17% boven de vastgestelde belastingdrempel. Je mag er dan 10 jaar over doen om de verschuldigde erfbelasting, met rente, terug te betalen.

Voorwaarden BOR

Om in aanmerking te komen voor de bedrijfsopvolgingsregeling moet er allereerst sprake zijn van ondernemingsvermogen. Verder moet de nog levende eigenaar bij bedrijfsopvolging ten minste 5 jaar eigenaar zijn geweest van de op te volgen onderneming. Voor een erflater is deze termijn slechts 1 jaar. Een bedrijfsopvolger kan gebruik maken van de regeling als hij of zij de onderneming nog minimaal 5 jaar voortzet. Trek je als opvolger tussentijds de stekker uit de onderneming of ga je wat ander doen, dan wordt de belasting alsnog geïnd.

Versoberingen van de BOR

De bedrijfsopvolgingsregeling ligt onder vuur. De staatssecretaris van financiën heeft in 2020 voorstellen ingediend voor het afschaffen, of sterk versoberen van de BOR, zodat een meer gelijk speelveld ontstaat tussen regelingen binnen de Europese Unie. De bouwstenennotitie beoogt een versobering van de vrijstellingspercentages van 100% en 83% tot 25%. Het rapport Kansrijk Beleid van het Centraal Planbureau stelt een volledige afschaffing van de vrijstelling voor, maar behoudt net als de bouwstenennotitie wel de uitgestelde erfbelasting.

Begin 2022 zal er een evaluatie van de BOR plaatsvinden, aldus staatssecretaris Vijlbrief (Financiën, Fiscaliteit en Belastingdienst) in zijn brief in november 2021 aan de Tweede Kamer.


Wietze Willem Mulder
Wietze Willem Mulder, Brookz

Wietze Willem Mulder is Manager Content bij Brookz. Hij studeerde journalistiek en schreef voor zakelijke titels als FEM Business, Sprout, De Ondernemer en Management Team. Tevens is hij co-auteur van de handboeken Hoe koop ik een bedrijf? en Hoe verkoop ik mijn bedrijf?.

Bedrijf overnemen?

Ben je als ondernemer op zoek naar een bedrijf om over te nemen of als investeerder om te participeren in een bedrijf? Bekijk dan alle actuele bedrijven te koop aangeboden op Brookz!

Plaats een (anoniem) bedrijfsprofiel

Plaats nu een anoniem verkoopprofiel op Brookz en breng uw bedrijf onder de aandacht van 35.000+ ondernemers en investeerders!

Adviseur Zoekmachine

Keuze uit ruim 250 kantoren met specialisme in bedrijfsovername, waardebepaling, fiscaal/juridisch advies, corporate recovery, financiering en mediation.

Gerelateerde artikelen

Vier tips bij overdracht van bedrijf aan medewerkers

Heb je ook wel eens gedacht dat er mogelijkheden zijn jouw bedrijf over te dragen aan een of meer medewerkers?

lees meer >

Stappenplan bedrijfsopvolging

Het totale opvolgingsproces duurt al snel een half jaar tot een jaar. Met een kort stappenplan bedrijfsopvolging helpen we je op weg naar een succesvolle opvolging. 

lees meer >

Bedrijfsoverdracht met cumulatief preferente aandelen

Een bedrijfsoverdracht kan op vele manieren plaatsvinden. Een bedrijfsoverdracht door middel van cumulatief preferente aandelen (cumprefs) is slechts één van de opties.

lees meer >