Bedrijf verkopen met schuld


Niet alleen een florerende onderneming kan verkocht worden, ook een bedrijf verkopen met schuld komt regelmatig voor.

Veel ondernemers denken dat ze een behoorlijk winstgevend bedrijf moeten hebben om hun bedrijf te verkopen. Maar dat is net iets te kort door de bocht. Bijna iedere ondernemer heeft wel een vorm van schulden in zijn bedrijf zitten, maar het is net de vraag om welk type schuld het gaat, of er sprake is van winstgevendheid en welke dealstructuur er opgetuigd wordt.  

Type schulden

De meeste ondernemers hebben wel een zakelijk krediet bij de huisbank lopen, crediteuren die nog betaald moeten worden of een aflossing bij de Belastingdienst. Dit zijn allemaal vormen van schulden die de onderneming draagt. En in de basis zijn dit allemaal gezonde schulden, want u hoeft (of kan) niet alles met eigen vermogen financieren. Bovendien is het fiscaal aftrekbaar, dus eigenlijk zonde als u dit geld laat liggen. Maar zorg er wel voor dat de schulden niet de pan uit rijzen en invloed gaan hebben op uw bedrijfsresultaat.

Winstgevendheid van het bedrijf

Een bedrijf verkopen met schuld, zoals bovenstaand voorbeeld, is dus heel goed mogelijk. Er wordt door een koper voornamelijk gekeken naar de winstgevendheid van de operationele activiteiten. Stel, uw bedrijf wordt gewaardeerd  op zevenmaal de winst van 125.000 euro; dan is uw bedrijf 875.000 euro waard. Daarbij zal iedere koper zien dat een zakelijke lening van bijvoorbeeld 75.000 euro in het niet valt en is uw bedrijf verkopen niet gehinderd door schuld.

Maar wat als uw bedrijf geen 125.000 euro winst maakt, maar een verlies van 25.000 euro onder de streep noteert? Dan valt de bedrijfswaarde ook negatief uit en is het een stuk lastiger om uw bedrijf te verkopen. Want een koper heeft geen bewijs van toekomstige activiteiten die geld opleveren.

Type kopers aan wie u uw bedrijf kunt verkopen

Als u uw bedrijf dan aan een MBI-kandidaat of aan een werknemer wilt verkopen, bestaat de kans dat de bedrijfsverkoop niet doorgaat. Ook al zouden deze kopers positief tegenover een bedrijfsovernamestaan, dan wacht nog een pittig traject om externe financiering op te halen op de bedrijfsoverdracht te financieren.

Natuurlijk is de kans om uw bedrijf te verkopen groter wanneer er een concurrent op de stoep staat om uw bedrijf over te nemen. Een strategische koper - zoals een concurrent, branchevreemd bedrijf of investeerder - heeft meestal diepere zakken en kan in veel kosten snijden door synergievoordelen.

Bedrijf verkopen? Plaats een profiel op Brookz

Breng uw bedrijf anoniem onder de aandacht bij 20.000+ potentiële kopers. Duizenden ondernemers gingen u de afgelopen 10 jaar al voor.

Plaats Profiel

Gekozen transactievorm bij bedrijf verkopen met schuld

De slagingskans van een bedrijf verkopen met schuld is ook afhankelijk van wie er verantwoordelijk blijft voor de schulden na de bedrijfsverkoop. Bij een aandelentransactie verkoopt u de gehele onderneming, inclusief bezittingen en schulden, rechten en verplichtingen, contracten met leveranciers, personeel en afnemers, licenties en vergunningen en schulden bij de Belastingdienst.

Bij een activa/passiva-transactie verkoopt u (meestal een deel van) de bezittingen en schulden van uw onderneming. Vaak worden in dergelijke transacties de machines, voorraden, inventaris, het personeel en zaken als leasecontracten overgenomen door de koper. Banksaldi, debiteuren, crediteuren en bankschulden blijven doorgaans bij de verkoper; hetzelfde geldt voor ‘het verleden’ van het bedrijf en daarmee samenhangende (fiscale) claims.

Is de schuld hoger dan opbrengst?

Verkoopt u uw bedrijf met schuld toch, maar is de opbrengst lager dan de schuld? Dan blijft u met een restschuld zitten die wellicht moeilijk af te lossen is. Immers, u heeft uw bedrijf verkocht en kan daardoor de restschuld niet meer terugverdienen. U doet er daarom goed aan om uzelf af te vragen of u  uw bedrijf snel wilt verkopen of dat u nog tijd heeft om uw schulden te verlagen, de winstgevendheid te verhogen en daarmee in ieder geval zwarte cijfers schrijft om niet met een restschuld te blijven zitten.

Verkoop uw bedrijf via Brookz

Bedrijf verkopen

Breng uw bedrijf anoniem onder de aandacht bij 20.000+ potentiële kopers. Op Brookz zijn al ruim 2.300 succesvolle bedrijfsverkopen tot stand gebracht.

Bereken de waarde van uw bedrijf

Bedrijfswaarde berekenen

Met behulp van deze gratis tool berekent u snel en eenvoudig de waarde van uw onderneming.