Het corona-effect op financieringsaanvragen

Corona, of pandemieën in het algemeen, zal nog vele jaren onderdeel uitmaken van de beoordeling van het risicoprofiel van de onderneming.
header image

15 december 2020, Ivo Kalthoff, Centrum voor Bedrijfsopvolging (CvB)

De impact van corona op ondernemend Nederland is groot, in meerdere sectoren staat het water aan de lippen en kan alleen continuering van steun door de overheid verder onheil voorkomen.

Banken sorteren voor op een forse toestroom van bedrijven naar de afdeling bijzonder beheer en zullen nog terughoudender worden bij het verstrekken van financiering, zeker bij overnames.

Nu is financiering steeds minder voorbehouden aan banken; de afgelopen jaren zijn er een fors aantal nieuwe spelers in de Nederlandse markt toegetreden. Deze financiers zijn vaak sneller, flexibeler en hebben een hogere risk appetite dan de traditionele bank. Focus van deze 'nieuwe financiers' ligt niet alleen op oplossingen op het gebied van werkkapitaal (lease, factoring), maar ook op het gebied van meer langetermijnfinanciering zoals bijvoorbeeld voor opschalen activiteiten of overnames (achtergesteld, mezzanine).

Dat deze 'nieuwe financiers' een hogere vergoeding vragen dan de traditionele bank moet gecompenseerd worden door de genoemde snelheid (dealzekerheid), flexibiliteit (convenanten) en hoogte van financiering. Daarbij mag de marge op een aan te trekken lening nooit de doorslag geven bij het al dan niet laten slagen van een investering/overname.

Ongeacht welke partij optreedt als financier van uw overname en ongeacht of u nu direct geraakt wordt door corona, door de ogen van uw financier is het risicoprofiel van elke kredietnemer veranderd. Dit vraagt van de ondernemer een pro-actieve aanpak, onder andere op het gebied van financiële planning en risicobeheer.

Financiële planning

Bij veel ondernemingen werkt men, naast de reguliere verslaglegging per maand/kwartaal, met één en dezelfde opzet voor een prognose voor komend jaar. Deze prognose wordt in het algemeen gebaseerd op de huidige gang van zaken in combinatie met verwachte opdrachten in de pijplijn. De huidige crisis heeft op hardhandige wijze duidelijk gemaakt dat een ondernemer ook een prognose zou moeten maken met een scenario op basis van een forse omzetterugval. En daarbij te benoemen wat voor het management de mogelijkheden zijn om bij te sturen om zo het risico voor de onderneming (en dus ook de financier!) te mitigeren.

In lijn met voorgaande is het ook van belang dat elk kwartaal de eerder afgegeven prognose herijkt wordt met het opstellen van een Latest Estimate (LE), een nader inzicht in de verwachte performance einde jaar.

Risicobeheer

Bij geen enkele kredietverschaffer zal in de aanvraag een paragraaf over corona nog ontbreken. Ook al zal er vanwege het product en/of dienst geen terugval in omzet te zien zijn, elke onderneming wordt geconfronteerd met de (negatieve) impact van corona. Deze impact kan variëren van een forse toename van het aantal besmette personeelsleden tot het (gedeeltelijk) wegvallen van een leverancier en alle variaties hierop.

Door deze risico's te onderkennen, te benoemen en zeer zeker te mitigeren laat de ondernemer zien dat men is voorbereid op onzekere factoren die de onderneming en dus ook haar stakeholders kunnen raken.

Risico en waardering

In het M&A-vak hebben we nadrukkelijk te maken met de waarde-effecten van corona. Niet alleen het (gedeeltelijk) wegvallen van omzet, maar ook de steunmaatregelen, diverse uitstelregelingen (aflossing financiering, belasting, etc.) en kortingsregelingen (verlaging huur, kostenbesparingen, etc.) zullen grondig geanalyseerd en beoordeeld moeten worden.Wat is de invloed van dit alles op het werkkapitaal en het bepalen van het 'cash and debt free' maken van de onderneming? Het boekjaar 2020 ontkomt niet aan corona-effect, maar laten we er op vertrouwen dat we bij de prognose 2021 het virus in bedwang kunnen houden.

Conclusie

Corona of in het algemeen de mogelijkheid van een pandemie zal nog vele jaren onderdeel uitmaken van de beoordeling van het risicoprofiel van de onderneming. Het vaststellen van scenario’s op het gebied van financiële planning en risicobeheer maken een onderneming wel minder kwetsbaar. Minder kwetsbaar doordat management laat zien dat men in control is. Dat geeft vertrouwen.


Ivo Kalthoff
Ivo Kalthoff, Centrum voor Bedrijfsopvolging

Ivo Kalthoff is jurist en partner bij Centrum voor Bedrijfsopvolging. In deze rol begeleidt hij dga's, ondernemende families en (familie-)bedrijven bij het gehele proces van bedrijfsopvolging. Naast CvB is hij betrokken bij het Innovatiefonds Noord-Holland, waar hij ondersteuning geeft bij het verstrekken en monitoren van de Corona Overbruggings Lening (COL) ten behoeve van start-ups, scale-ups en innovatieve MKB-ondernemingen.

Brookz 500 (2023): bestel jouw exemplaar!

Vind een geschikte adviseur in deze unieke 'Who is Who' van de Nederlandse overnamemarkt.

De Brookz 500 is het ultieme jaarboek met een overzicht van de belangrijkste adviseurs, investeerders, financiers en overige dienstverleners in de Nederlandse MKB-overnamemarkt.

Een handige en waardevolle uitgave die op het bureau van geen enkele ondernemer, investeerder of MBI'er met overname- of verkoopplannen mag ontbreken.

Bestel nu deze waardevolle uitgave van maar liefst 276 pagina's!

Centrum voor Bedrijfsopvolging

Het CvB sinds 2001, nu met 13 specialisten, om u als ondernemer te begeleiden in een proces dat als een van de moeilijkste in uw werkzame leven is te beschouwen. We begeleiden het gehele verkoop- (of aankoop-) proces als een one-stop-shopping.

Gerelateerde artikelen

Help, de rente stijgt!

Als ondernemer moet je rekening houden met de stijgende rente. Waarom is dit een probleem en wat kan je ermee?

lees meer >

Private equity vs venture capital

In de wereld van financiering zijn private equity en venture capital belangrijke termen. Maar wat is eigenlijk het verschil?

lees meer >

Participatiemaatschappij

Een participatiemaatschappij kan je voorzien van kennis, kunde en kapitaal om jouw bedrijf verder te helpen groeien.

lees meer >