ESG: duurzaam ondernemen en waardecreatie in harmonie

ESG-beleid leidt niet alleen tot een hogere waardering van je onderneming, maar staat ook synoniem aan uitmuntend ondernemerschap.
header image

23 augustus 2023, Ronny Buiting, Joanknecht

In de moderne zakelijke wereld is duurzaamheid meer dan een modegril; het is een cruciale pijler voor succesvol ondernemerschap. ESG is de drijvende kracht achter duurzaamheid en waardecreatie.

In deze expertbijdrage ontdekken we hoe een sterk ESG-beleid niet alleen leidt tot een hogere waardering van je onderneming, maar tevens synoniem staat aan uitmuntend ondernemerschap.

ESG in een notendop

Laten we eerst het fundament bespreken. ESG vertegenwoordigt de pijlers van milieu (enviroment), maatschappij (social) en goed bestuur (government). Factoren zoals energieverbruik, klimaatimpact, grondstoffenbeschikbaarheid, gezondheid, veiligheid en doeltreffend bestuur spelen een centrale rol. Deze factoren zijn niet alleen steeds belangrijker voor stakeholders, maar worden ook beïnvloed door toenemende wet- en regelgeving.

Waarom een sterk ESG-beleid waarde creëert

Een gedegen ESG-beleid heeft op verschillende niveaus een impact. Op het gebied van kasstromen, bedrijfsspecifieke risico's en marktspecifieke risico's verandert een sterk ESG-beleid de dynamiek van waardecreatie.

1. Kasstromen en concurrentievoordeel

Ondernemingen met een robuust ESG-beleid hebben aanzienlijke voordelen. Ze kunnen een groeiende vraag naar duurzame producten en diensten ervaren, genieten van kostenbesparingen dankzij efficiënt energie- en grondstoffengebruik en trekken hoogwaardig personeel aan. Deze bedrijven staan bekend om hun innovativiteit, lange termijnplanning en aantrekkingskracht voor toptalent. En dat resulteert in hogere winsten en stabielere kasstromen.

Fig1


2. Beheer van bedrijfsspecifieke risico's

Een sterk ESG-beleid gaat hand in hand met verbeterd risicobeheer. Dit resulteert in minder uitval en incidenten binnen de bedrijfsprocessen. Zorgt voor een verminderde kans op fraude en corruptie. En creëert een versterkte positie voor investeerders en financiers. Een lager bedrijfsrisicoprofiel trekt kapitaal aan en verbetert financieringsvoorwaarden. Én dat is weer handig bij het verkrijgen van geldmiddelen. 

Fig2

3. Marktspecifieke veerkracht

Bedrijven met een laag marktspecifiek risico kunnen kapitaal aantrekken tegen gunstigere tarieven, wat resulteert in hogere waarderingen. Verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen kan bijvoorbeeld de impact van prijsvolatiliteit minimaliseren, wat weer investeerders en financiers aantrekt.

Fig3

ESG en waardecreatie: de drijvende krachten

De kernboodschap is helder: een sterk ESG-beleid draagt bij aan kasstroomgroei, risicoreductie en aantrekkelijkheid voor financiers en investeerders. Groei van deze kasstromen leidt tot waardecreatie, aangewakkerd door twee cruciale elementen: bedrijfsgroei en rendementsverbetering op het geïnvesteerde kapitaal. McKinsey heeft uitvoerig onderzoek gedaan en vijf ontwikkelingen geïdentificeerd die door een goed ESG-beleid worden gestimuleerd:

  • Omzetgroei door duurzame producten en diensten: Een actief ESG-beleid opent deuren naar omzetgroei door de aanbieding van duurzamere producten en de mogelijkheid om diensten uit te voeren die gebaseerd zijn op ESG-principes. Zo kun je bijvoorbeeld als infrabedrijf met een veiligheidstrede van 3 of hoger op de veiligheidsladder werken voor grote energiebedrijven.
  • Efficiëntie met energie- en waterbesparing: Energie- en waterbesparende productietechnieken zorgen voor aanzienlijke kostenbesparingen. Dit draagt bij aan een verbeterde winstgevendheid.
  • Minder beperkingen door wet- en regelgeving: Een sterk ESG-beleid resulteert in minder beperkingen vanuit steeds strenger wordende wet- en regelgeving. Dit vermindert juridische risico's en bevordert de operationele soepelheid.
  • Aantrekken en behouden van kwalitatief personeel: Een sterk ESG-beleid vergemakkelijkt het aantrekken en behouden van hoogwaardig personeel. Betrokken, tevreden en gemotiveerde medewerkers verhogen de productiviteit.
  • Duurzame investeringen en langdurig rendement: Duurzame investeringen renderen niet alleen financieel beter, maar ook voor een langere periode. Ze dragen bij aan langetermijnwaarde.


Hoewel niet alle ontwikkelingen evenredig bijdragen aan alle bedrijven, is het een feit dat elke organisatie op de een of andere manier met deze factoren te maken zal krijgen. Hierdoor kan elke organisatie winst halen uit een doordacht ESG-beleid.

Verslaglegging en toekomstgericht ondernemen

Het is belangrijk te realiseren dat ESG-beleid geen vrijblijvende zaak is. Voor steeds meer bedrijven is verslaglegging over het gevoerde ESG-beleid verplicht geworden. Hoewel deze verplichting nog niet geldt voor het mkb, is het van essentieel belang om nu te beginnen met een actief ESG-beleid. De investering betaalt zich op de lange termijn terug, vaak sneller dan verwacht. Bovendien draag je hiermee bij aan een betere, schonere en toekomstbestendige wereld.


Ronny Buiting
Ronny Buiting, Joanknecht

Ronny Buiting is adviseur corporate finance bij Joanknecht.


Adviseur Zoekmachine

Keuze uit ruim 250 kantoren met specialisme in bedrijfsovername, waardebepaling, fiscaal/juridisch advies, corporate recovery, financiering en mediation.

Bestel jouw editie van de Brookz 500!

Vind een geschikte adviseur in deze unieke 'Who is Who' van de Nederlandse overnamemarkt.

De Brookz 500 is de ultieme jaargids met een overzicht van de belangrijkste adviseurs, investeerders, financiers en overige dienstverleners in de Nederlandse MKB-overnamemarkt.

Een handige en waardevolle uitgave die op het bureau van geen enkele ondernemer, investeerder of MBI'er met overname- of verkoopplannen mag ontbreken.

Bestel nu deze waardevolle uitgave van maar liefst 276 pagina's!

Gerelateerde artikelen

Bedrijfswaardering in roerige tijden

Voor een optimale bedrijfswaardering is het belangrijk om te kijken naar wat er in de sector speelt, de reacties van concurrenten te monitoren en de best practices te volgen.

lees meer >

Bedreigen double digit-inflatiecijfers uw zaak?

Welke impact heeft de extreem hoge inflatie op de waarde van een onderneming en op de waardecreatie voor de toekomst?

lees meer >

ESG: van nice-to-know naar need-to-know

lees meer >