ESG: van nice-to-know naar need-to-know

Wanneer er een goed beleid wordt gevoerd op het gebied van ESG, kan dit leiden tot waardevermeerdering.
header image

28 oktober 2022, Geert Hoedjes, JAN© Fusies & Overnames

Het vinden van de balans tussen de resultaten, transparantie, sociale belangen en het milieu noemen we ESG. Onderzoek van Harvard toont aan dat ESG loont: ondernemingen die aandacht besteden aan hun ESG-prestaties leveren betere financiële prestaties en creëren bovendien meer waarde voor hun onderneming. 

ESG staat voor Environment, Social en Governance. In het Nederlands wordt dit vertaald naar Milieu, Maatschappij en Goed ondernemingsbestuur. Onder milieu vallen onderwerpen als klimaatveranderingsstrategie, water- en energie-efficiëntie. Maatschappij bevat gezondheid en veiligheid, gelijke kansen en klant- en productverantwoordelijkheid . Goed ondernemingsbestuur richt zich op bedrijfsethiek, naleving wet- en regelgeving en onafhankelijkheid bestuur.

Door toenemende druk van de door de klimmaattop in Parijs opgelegde wet- en regelgeving wordt ESG een steeds belangrijkere factor in het bedrijfsleven. In Europa worden binnenkort nieuwe strenge regels en richtlijnen ingevoerd om aan de doelstellingen te voldoen. De 'Green Deal' van onze eigen EU-commissaris Frans Timmermans moet bedrijven stimuleren om te communiceren in welke mate hun activiteiten bijdragen aan de Europese ambitie om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. Voor 2050 is het streven om zelfs helemaal energieneutraal te zijn. 

De toenemende aandacht voor duurzaamheidskwesties laat zich ook zien in het koopgedrag van de consument. Zo blijkt uit onderzoek van McKinsey dat 70% van de consumenten bereid is om 5% meer te betalen voor gekochte producten indien deze duurzaam zijn. Dit leidt tot hogere inkomsten voor bedrijven. Daarnaast wijst onderzoek van dezelfde organisatie uit dat het top-level-management bereid is om een overnamepremie van 10% te betalen voor een bedrijf met een positieve ESG-reputatie. Ook investeerders hechten steeds meer waarde aan de ESG-criteria. 

Duurzaamheidsprofiel

Het in kaart brengen van de kansen van een goed ESG-beleid binnen een organisatie kan ingewikkeld zijn doordat ESG op veel verschillende vakgebieden wordt getoetst. Een duurzaamheidsprofiel geeft een goede weergave van waar een organisatie staat met betrekking tot duurzaamheid. 

Het duurzaamheidsprofiel is meestal gekoppeld aan de Sustainable Development Goals (SDG’s), een overzicht van sterke punten en verbetermogelijkheden helpt ondernemers bij het stellen van prioriteiten. Heldere aanbevelingen laten zien hoe de scores verder verbeterd kunnen worden.

Zo kunnen er op basis van het duurzaamheidsprofiel aanbevelingen worden gedaan, zoals advies inzake het energielabel C dat kantoren vanaf 1 januari 2023 moeten hebben. Mocht dit niet het geval zijn, mag een kantoor niet meer als werkruimte worden gebruikt. Het profiel is een goede basis voor het opstellen of verbeteren van een duurzaamheidsbeleid en de communicatie met medewerkers en met de buitenwereld.

Waardevermeerdering

Wanneer er een goed beleid wordt gevoerd op het gebied van ESG, kan dit leiden tot waardevermeerdering. De omzet kan toenemen als gevolg van een positief ESG-beleid, zo versterkt het de marktwaarde en verhoogt het de kans op het vinden van nieuwe klanten of markten door het verbreden van de doelgroep.

Daarnaast kan het leiden tot een kostendaling vanwege een lager energie- en waterverbruik en motiveert het (potentiële) werknemers die ESG belangrijk vinden. Zij zullen zich eerder bij een organisatie aansluiten of juist hun plek daar willen behouden als ESG hoog in het vaandel staat. Rekening houden met de door de overheid en Europa opgelegde wet- en regelgeving zorgt voor ruimte om te ondernemen zonder tegengehouden te worden door maatregelen. 

DCF-methode

De traditionele DCF-methode is een gebruikelijke manier om de waarde van een onderneming te bepalen. Bij de DCF-methode worden de toekomstige geldstromen in kaart gebracht en verdisconteerd (contant gemaakt naar de waarde per heden) tegen de kapitaalkosten (WACC). Volgens de UN Principles of Responsible Investing dienen factoren als menselijk kapitaal, maatschappelijke hulpbronnen en natuurlijk kapitaal te worden opgenomen als onderdeel van de vermogenskostenvoet.

Met andere woorden: betere ESG-prestaties leiden tot een lager risicoprofiel, daardoor een lagere WACC en dus ook een lagere disconteringsvoet als het gaat om het contant maken van de toekomstige geldstromen. Ondernemingen die goed scoren op het gebied van ESG worden dus naar alle waarschijnlijkheid hoger gewaardeerd en zullen meer in trek zijn bij investeerders.


Geert Hoedjes
Geert Hoedjes, JAN©

Geert Hoedjes is sinds 1 juli 2014 vakgroep manager corporate finance bij JAN© en heeft Financial Management aan Business Universiteit Nyenrode gestudeerd. De afgelopen jaren is hij betrokken geweest bij vele (familie)overnames, MBI’s, MBO‘s en waarderingsvraagstukken.

JAN© Fusies & Overnames

De overnamespecialisten van JAN© Fusies & Overnames gaan voor de perfecte deal die het beste bij jou past. Bij JAN© helpen wij je bij het kopen of verkopen van je bedrijf.

Bestel de nieuwste editie van de Brookz 500!

Vind een geschikte adviseur in deze unieke 'Who is Who' van de Nederlandse overnamemarkt.

De Brookz 500 is de ultieme jaargids met een overzicht van de belangrijkste adviseurs, investeerders, financiers en overige dienstverleners in de Nederlandse MKB-overnamemarkt.

Een handige en waardevolle uitgave die op het bureau van geen enkele ondernemer, investeerder of MBI'er met overname- of verkoopplannen mag ontbreken.

Bestel nu deze waardevolle uitgave van maar liefst 276 pagina's!

Gerelateerde artikelen

Wat is corporate finance?

Corporate finance is de verzamelnaam voor alle activiteiten gericht op de strategie, organisatie en financiering van een onderneming.

lees meer >

Wat betekent ‘Cash & Debt Free’ en ‘Equity Bridge’ bij overnames?

‘Cash & Debt Free’ en ‘Equity Bridge’ zijn veelgebruikte termen bij bedrijfsovernames. Dit betekenen ze voor een koper en een verkoper.

lees meer >

Is de waarde van de onderneming ook de waarde voor de ondernemer?

Wat is mijn onderneming waard? Deze vraag krijg ik als overname-adviseur bijna dagelijks, gesteld door nieuwsgierige ondernemers en dat is natuurlijk een hele begrijpelijke vraag.

lees meer >