Goodwill: meerwaarde creëren voor de onderneming

Goodwill of badwill maakt onderdeel uit van de bedrijfswaardering. Maak jij structureel extra winst door een talent of service?

12 oktober 2021, Wietze Willem Mulder, Brookz

Wil jij jouw bedrijf verkopen dan komt hier een prijskaartje aan te hangen. Je hebt te maken met voorraad, inventaris, personeel en andere zaken. Maar waarmee onderscheid jij je van de concurrenten en waar zit jouw kracht? We spreken dan van goodwill, maar wat is dit eigenlijk? 

Wat is goodwill op de balans?

Goodwill is een belangrijke factor in de prijsbepaling, wanneer jij jouw onderneming verkoopt. Het is de niet-tastbare meerwaarde van een bedrijf, waardoor er extra winst wordt gegenereerd. Het is natuurlijk wel van belang dat dit ook winstpotentie voor de toekomst met zich meebrengt, want anders heeft de koper er niets aan. 

Voorbeelden van positieve goodwill zijn:

 • Een sterk brand / naamsbekendheid;
 • Bedrijfsimago;
 • Uitstekend opgeleid personeel;
 • Bedrijfslocatie;
 • Vast klantenbestand;
 • Octrooien;
 • Hoog kennisniveau;
 • Groot marktaandeel.

Verschillende soorten meerwaarde

Deze meerwaarde voor een onderneming kun je onderverdelen in twee soorten:

 1. Ondernemingsgoodwill
 2. Persoonlijke goodwill

Ondernemingsgoodwill 

Om te beginnen heb je ondernemingsgoodwill. Genereert de onderneming extra winst, doordat ze een innovatief product aanbieden? Is er structureel meer omzet gedraaid, omdat het personeel uitzonderlijke service levert? Dan heb je een streepje voor bij de verkoop van jouw bedrijf, want deze vorm van goodwill is overdraagbaar. 

Persoonlijke goodwill

Persoonlijke goodwill berust op de ondernemer zelf. De extra winst is geheel in handen van de ondernemer zelf. Deze heeft bijvoorbeeld een uitzonderlijk talent of een bijzondere persoonlijke band met iedere klant. Dit is lastig, want de onderneming mag nu dan wel uitstekend draaien, maar als de ondernemer vertrekt, dan gaat de goodwill met hem mee. 

Staat badwill ook op de balans?

In tegenstelling tot goodwill kan badwill juist zorgen voor een hap uit de opbrengst van je bedrijfsverkoop. De koper betaalt minder voor jouw onderneming, omdat er bijvoorbeeld sprake is van reputatieschade. 

Deze negatieve goodwill staat nog niet op de balans, maar is voor de toekomst wel relevant. Voorbeelden van badwill zijn:

 • Imagoschade;
 • Frauduleus handelen;
 • Schadeclaims;
 • Een slechte bedrijfslocatie;
 • Veroudering van technologische apparatuur. 

Hoe goodwill berekenen? 

Goodwill is verschil tussen de marktwaarde en het uiteindelijk betaalde bedrag, maar waarom kan dit een wereld van verschil maken? Hoe bereken je goodwill, als het vooral een kwestie is van een subjectief oordeel? Hier zijn verschillende formules voor. 

Het is afhankelijk van de belangen van koper en verkoper welke formule voor de bedrijfswaardering wordt toegepast. De eerste stap is echter in vrijwel alle gevallen gelijk:

Stap 1. bepaal de marktwaarde door de reële waarde van de activa en passiva vaststaat. Hierin worden ook de voorraad en machines meegenomen, zodat er een goed beeld wordt gevormd van het aanwezige eigen vermogen. 

Vervolgens ja over tot de tweede stap, maar die komt in verschillende vormen

Stap 2. bepaal een goodwill formule en bereken wat de overwaarde door goodwill is.

Goodwill berekenen: welke formule gebruiken? 

Er zijn dus verschillende formules om de waarde van de goodwill te berekenen. We bespreken er in dit artikel 3.

Discounted cashflow methode (DCF-methode)

Deze methode is gefocust op de toekomst. Wat zijn de financiële verwachtingen voor de komende jaren; wat is de te verwachten cashflow? Er wordt dus niet enkel gekeken naar wat het bedrijf heeft opgebracht, maar ook wat er nog aan te verdienen valt. Denk aan een betrouwbaar klantenbestand waarmee extra omzet gerealiseerd kan worden. Dat is als koper echt een big deal. De DCF-methode wordt over het algemeen beschouwd als een voor de hand liggende formule, waarover je hier een uitgebreid artikel kunt lezen. 

Overwinst formule berekening

Bij deze berekening kijkt men vooral naar de overwinst. Deze breng je in kaart door de afgelopen drie jaar te vermenigvuldigen met een factor 3 tot 5. De winst wordt gecorrigeerd door buitengewone baten en lasten af te trekken, evenals het salaris van de ondernemer. Er wordt eveneens rekening gehouden met de branche, locatie en reputatie. 

EBITDA Multiple formule

EBITDA staat voor Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. De EBITDA-score is een eenvoudig getal, waarover je in dit artikel meer kunt lezen. Dit getal vermenigvuldig je met maximaal 10 bij een MKB-onderneming, maar bij een groot bedrijf kan dit wel oplopen tot 20. De bedrijfswaardering is gebaseerd op de jaarcijfers van de afgelopen 3 tot 5 jaar. 

Wanneer wordt goodwill betaald?

Een groot deel van de goodwill wordt direct bij de overdracht van het bedrijf voldaan. Het is verplicht om goodwill te activeren, dus op de balans te zetten. Het bedrag wat wordt betaald is wettelijk gezien een investering, die binnen vijf tot tien jaar moet worden afgeschreven. Per jaar kan er een percentage van minimaal 10% en maximaal 20% worden afgeschreven.


Wietze Willem Mulder
Wietze Willem Mulder, Brookz

Wietze Willem Mulder is Content Manager bij Brookz. Hij studeerde journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Windesheim en schreef voor zakelijke titels als FEM Business, Sprout, De Ondernemer en Management Team. Tevens is hij co-auteur van de handboeken Hoe koop ik een bedrijf? en Hoe verkoop ik mijn bedrijf?.

Bedrijfswaarde berekenen?

Met de nieuwe Brookz waarderingstool heb je binnen 15 minuten een onderbouwde waardering die je kunt downloaden als PDF-rapport. Check nu!

Plaats een (anoniem) bedrijfsprofiel

Plaats nu een anoniem verkoopprofiel op Brookz en breng uw bedrijf onder de aandacht van 35.000+ ondernemers en investeerders!

Adviseur Zoekmachine

Keuze uit ruim 250 kantoren met specialisme in bedrijfsovername, waardebepaling, fiscaal/juridisch advies, corporate recovery, financiering en mediation.

Ontvang het nieuwste bedrijvenaanbod

Op Brookz staat het grootste en meest actuele aanbod aan bedrijven van Nederland. Ontvang geheel gratis de nieuwst geplaatste bedrijven op Brookz in je inbox. Op die manier ben je altijd als eerste op de hoogte van het nieuwste bedrijvenaanbod.

Gerelateerde artikelen