Adagium - Megaflex

Beschrijving

Adagium bracht de partijen Megaflex Bladel en Optimum Group bij elkaar en begeleidde het volledige traject.

Megaflex is al ruim 25 jaar specialist als producent van zelfklevende etiketten. Als familieonderneming trekken Jan (vader) en Bart (zoon) van Limpt de kar binnen de onderneming. 

Het onderwerp bedrijfsopvolging was met grote regelmaat een gespreksonderwerp aan de keukentafel bij de familie Van Limpt. Nadat de conclusie was dat er binnen de familie geen kandidaten waren de onderneming over te nemen, en vader Jan zijn pensioengerechtigde leeftijd aan het bereike is, is het pad gekozen van een verkoop aan een externe partij. 

Adagium heeft de eigenaren van Megaflex hierbij van A tot Z in het overname proces begeleid. Vanuit een eerste analyse kwamen tips om de onderneming meer “verkooprijp” te maken. Daarna is met een bedrijfswaardering verder inzicht gekregen in de waarde-drivers van de onderneming en in de uiteindelijke waarde van de onderneming. 

Met de waarde in het achterhoofd en uitvoerige gesprekken over mogelijke potentiële kopers (“wie zou interesse hebben, wat voegen wij maar ook zij toe, is er sprake van een vergelijkbare cultuur”) zijn een aantal partijen actief en rechtstreeks benadert. Met 3 partijen is daarna uitvoeriger gesproken en deze partijen hebben ook biedingen uitgebracht. Niet alleen qua koopsom maar zeker ook qua “fit” met Megaflex is uiteindelijk Optimum Group als beste kandidaat naar voren gekomen. Optimum Group richt zich met deze overname op productverbreding en schaalvergroting, ze willen een verdere groei met Megaflex realiseren.”

De verdere begeleiding van Adagium bestond uit het begeleiden van de Letter of Intent, het boekenonderzoek en het (onderhandelen over) de verkoopdocumentatie. 

Vanuit onze klant hebben wij als feedback terug gekregen dat zij het als een intensief en spannend traject hebben ervaren waarbij de expertise van Adagium als professionele partij bij bedrijfsovernames als noodzakelijk werd ervaren. Daarnaast was men te spreken over de korte lijnen, de vaart in het proces, en de wijze van communiceren.

Uitkomst is dat de toekomst van Megaflex op een juiste wijze is veiliggesteld. Zowel Bart als Jan zijn, in ieder geval voor een afgesproken periode, binnen de onderneming werkzaam gebleven.

Contactpersoon: Frank Schuurmans