Groothandel kopen of verkopen

Gepubliceerd: 5 december 2020, geüpdatet: 12 mei 2022, Wietze Willem Mulder

Je wilt een groothandel kopen of jouw groothandel verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van groothandels eruit ziet. De economische conjunctuur en export zijn twee belangrijke stuwers van de voorspoed van groothandels. Dit kan het aantal bedrijfsovernames positief beïnvloeden.

Jouw groothandel verkopen? Bereik 35.000 potentiële kopers in één week. 

Aantal overnames groothandels

In 2021 kende de groothandel een ongekende groei van ongeveer 15%, aldus ING. Grondstoffen werden fors duurder, waardoor de groei voor 2022 naar verwachting blijft steken op 1%. Het is essentieel dat groothandels ontwikkelen naar omnichannel. Ondernemers willen dag en nacht kunnen inkopen, maar ook de keus hebben tussen afhalen, laten bezorgen en bestellen op diverse manieren. Denk aan online, telefonisch, via social media of de chat. 

Groothandel kopen of verkopen

Wat is een groothandel waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

Voor een groothandel wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een EBITDA-multiple gehanteerd van 5,5. Dat betekent dat een groothandel gemiddeld wordt gewaardeerd op 5,5 x EBITDA. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,85.

EBITDA-multiple GroothandelDe waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Jouw groothandel waarderen? Doe hier de berekening.

Feiten en cijfers over groothandels

De groothandel is een conjunctuurgevoelige sector en daardoor sterk afhankelijk van de economische groei in Nederland en het buitenland. De afnemers van de Nederlandse groothandel zitten voornamelijk over de grens; volgens Rabobank komt ongeveer 75 procent van de verdiende waarde van buitenlandse klanten. Hierdoor is de sector groothandel voor een groot deel afhankelijk van internationale vraag.

In cijfers weergegeven zag het aantal groothandels er in 2021 als volgt uit (CBS):

80.155 groothandels, waarvan:

  • 48.635 groothandels met een werkzaam persoon
  • 11.060 groothandels met twee werkzame personen
  • 6.455 groothandels met drie tot vijf werkzame personen
  • 5.790 groothandels met vijf tot tien werkzame personen
  • 3.810 groothandels met tien tot twintig werkzame personen
  • 2.810 groothandels met twintig tot vijftig werkzame personen
  • 890 groothandels met vijftig tot honderd werkzame personen

Een groothandel kopen? Bekijk het aanbod op Brookz.

Trends en ontwikkelingen voor groothandels

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden groothandels ook veel groei- en overnamekansen:

#1 Online concurrentie
Groothandels opereren in een sterk concurrerende omgeving, waarbij de concurrentie niet alleen komt van andere groothandels maar ook van klanten en leveranciers die de groothandel proberen uit te schakelen en van andere sectoren zoals logistiek en (online) retail. De concurrentie zal verder toenemen omdat iedereen het speelveld van de groothandel kan betreden, ondersteund door technologische ontwikkelingen, waaronder internet. Dit leidt tot druk op prijzen en marges.

#2 Lokale kracht
Lokale (online) platformen hebben een grote invloed op de huidige markt. Volgens Rabobank is een goede website en webshop onmisbaar voor groothandels, maar ook de toegevoegde waarde kan beter in de markt gezet worden. Door lokaal gemak te bieden, bijvoorbeeld door lokaal omnichannel na te streven, kunnen klanten bediend worden met lokaal winkelen, bezorgen en ophalen; alles voor de klant.

#3 Ketenregisseur
Groothandels spelen op de prijsdruk en online concurrentie in door de rol van ketenregisseur op zich te nemen. Door voor- of achterwaartse integratie met eigen afzetkanalen of eigen productie, proberen ze meer grip te krijgen op de keten. Groothandels kunnen retailers ontzorgen door extra dienstverlening aan te bieden, bijvoorbeeld met e-fulfilment en order (robot)picking . Maar ook door centraal de retouren van webshops te verzorgen.

#4 Gevolgen oorlog in Oekraïne
De gevolgen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zullen volgens Rabobank naar verwachting beperkt blijven. Groothandels zijn vaak flexibel qua regio waar zij inkopen en de import van en export naar Oekraïne is niet dermate substantieel, dat we zonder grondstoffen zullen komen te zitten. Wel zullen we hinder ondervinden van logistieke problemen en oplopende inflatie. 

Groothandel verkopen?

Ben je op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor jouw groothandel. Plaats dan een anoniem profiel van jouw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele groothandels succesvol gekocht en verkocht.

 

Wietze Willem Mulder
Wietze Willem Mulder, Brookz

Wietze Willem Mulder is Content Manager bij Brookz. Hij studeerde journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Windesheim en schreef voor zakelijke titels als FEM Business, Sprout, De Ondernemer en Management Team. Tevens is hij co-auteur van de handboeken Hoe koop ik een bedrijf? en Hoe verkoop ik mijn bedrijf?.

Groothandel kopen?

Groothandel kopen

Ben je op zoek naar een groothandel waarin je wilt investeren of die je (gedeeltelijk) wil overnemen? Op Brookz staan tientallen groothandels te koop aangeboden.

Groothandel verkopen?

Groothandel verkopen

Heb je een groothandel, maar ben je op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng jouw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele groothandels verkocht!

Groothandel waarderen?

Groothandel waarderen

Met de nieuwe Brookz waarderingstool heb je binnen 15 minuten een onderbouwde waardering van jouw bedrijf die je kunt downloaden als PDF-rapport. Check nu!