Banning Advocaten - Karmijn Kapitaal

Beschrijving

Banning heeft recentelijk Karmijn Kapitaal begeleid bij haar investering in Equilar B.V. Karmijn Kapitaal is een investeringsfonds dat gelooft in de kracht van de combinatie van verschillende mensen, invalshoeken, prioriteiten, leiderschapsvisies.

Om die reden verstrekt Karmijn Kapitaal risicodragend vermogen aan Nederlandse niet-beursgenoteerde MKB-ondernemingen die bij voorkeur worden geleid door een gemengd team van mannen en vrouwen.

Equilar is een landelijk opererende arbodienst gespecialiseerd in het leveren van maatwerk, en richt zich tevens via een selecte groep bedrijfsartsen op de ondersteuning van andere organisaties bij het uitvoeren van verzuimdienstverlening. 

Karmijn Kapitaal zal Equilar ondersteunen in het verder uitbouwen van haar marktpositie, onder andere via investeringen in innovatie en overnames van arbodienstverleners met een aanvullend dienstenaanbod.

Banning Advocaten
  • James Wattstraat 100

    1097 DM Amsterdam

  • + toon alle adressen

  • Spinhuiswal 2

    5211 JG Den Bosch