BusinessPartners - The Race Academy 2Artboard 91

BusinessPartners heeft met succes bemiddeld in het proces van verkoop van The Race Academy. De begeleiding van de parallelle koop- en onderhandelingsprocessen blonk uit in snelheid, accuraatheid, onmiddelijke feedback en waardevolle adviezen zowel naar inhoud als naar strategie.

Datum van de deal: 2012-03-17