Catapult staat Medinello bij in verkoopproces

Catapult staat Medinello bij in verkoopproces

Beschrijving

TopzorgGroep is een samenwerking aangegaan met MTC de Fysioclub (welke tevens een samenwerking heeft met JVDI De Fysioclub) en de Medinello Groep.

De TopzorgGroep is een keten actief in onder andere eerstelijns multidisciplinaire paramedische zorg, sport, leefstijl en re-integratie in Nederland. TopzorgGroep biedt een breed scala aan zorgproducten binnen de multidisciplinaire paramedie (waaronder fysiotherapie, ergotherapie en diëtiek). Samen met partner SRN Revalidatie biedt zij op haar locaties tevens medisch specialistische revalidatiezorg aan. TopzorgGroep is onderdeel van investeringsmaatschappij Capital A, waarmee zij werkt aan het kostenefficiënter maken van de zorg in Nederland en streeft naar landelijke dekking.

MTC de Fysioclub is een toonaangevende zorgaanbieder in de paramedische zorgverlening en aanverwante behandelmethoden. Daarnaast wordt via de Medinello Groep en haar partner Stichting Medinello hoge kwalitatieve poliklinische revalidatiegeneeskundige zorg verleend. Ook zij zijn een landelijk bekende speler en zitten in de top 10 van hoogste klantbeoordelingen in Nederland. Zo krijgt TopzorgGroep er in één keer veel zeer gerenommeerde vestigingen bij.

Kwalitatief hoge zorgverlening

Waarin MTC De Fysioclub en de Medinello Groep o.a. excelleren zijn, buiten de kwalitatief hoge zorgverlening welke buiten kijf staat: hun in- en externe geaccrediteerde opleidingen, in- en externe digitalisering, seminars/webinars voor (para)medici/medisch specialisten en goede contacten/samenwerkingen met gerenommeerde instellingen zoals de Maartenskliniek, het Roessingh Revalidatiecentrum en Altrecht. De patiënt centraal stellen is een belangrijke kernwaarde voor alle partijen.

De geplande samenvoeging zal bijdragen aan de continuïteit, kwalitatieve groei, innovatiekracht en toekomstbestendigheid van TopzorgGroep, MTC de Fysioclub en de Medinello Groep. Hiermee verstevigen zij de kwaliteit van zorgverlening en ontstaan er nieuwe behandelmogelijkheden voor de patiënt.

Bijdrage Catapult

Tijdens het gehele verkoopproces heeft Catapult Medinello bijgestaan en geadviseerd. Medinello en De Fysioclub zijn beide prachtige bedrijven met een mooi trackrecord. Jabe Mertens en Ludwig van der Kuijl hebben de onderneming op het huidige niveau gebracht en vonden het tijd om een complementaire partner aan te trekken, om innovatiekracht, groei en continuïteit te waarborgen. Door de samenwerking met TopzorgGroep kunnen beide heren met een goed gevoel verder bouwen aan de samengevoegde organisatie. Ons dealteam heeft ondersteund bij het vinden van de juiste partij, de onderhandelingen, een efficiënt verloop van het due diligence proces en bij het opstellen van de transactiedocumentatie. Een mooie transactie met tevreden kopers én verkopers in een interessante sector, een resultaat waar Catapult gepast trots op is.

Catapult
  • Van Twickelostraat 13

    7411 SC Deventer