De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Uw toekomst vormgeven

Over De Beer Accountants & Belastingadviseurs 
Voor de meeste ondernemers en aandeelhouders is de koop of verkoop van hun onderneming een once in a life time gebeurtenis. Belangrijk daarbij is natuurlijk de prijs en bijkomende voorwaarden. Maar… hoe verloopt zo’n proces en wat komt er allemaal bij kijken? Wij maken dat voor u inzichtelijk en begeleiden u in dit gehele traject.

Verkoop klaarmaken van bedrijven
Een succesvolle verkoop van een bedrijf start met een goede voorbereiding! Daarbij kijken wij naar strategie en businessmodel, financiële positie en fiscale en juridische structuur. Allemaal met het doel om het verkoopproces te bevorderen en de ondernemingswaarde te optimaliseren. Dit is een traject wat vaak al jaren voor de daadwerkelijke verkoop wordt ingezet, omdat sommige zaken nu eenmaal tijd nodig hebben om dit optimaal te regelen.

Overdracht van familiebedrijven
Het opvolgingsproces binnen de familie is vaak een langdurig en emotioneel proces. Zijn er geschikte overnamekandidaten beschikbaar en hoe vertellen we het de anderen zonder de goede familiesfeer te beïnvloeden? Vele zaken komen aan de orde. Denk aan de waardering en de prijs, financiering en de benutting van fiscale mogelijkheden. Maar ook de rol van de overdragende ondernemer en hoe we om gaan met het familiekapitaal. Wij hebben veel ervaring met deze trajecten. 

Waardering van ondernemingen
Overweegt u uw bedrijf te verkopen? Treedt er een aandeelhouder toe of neemt een aandeelhouder afscheid? Of speelt er iets anders waarvoor u een waardering van uw bedrijf nodig heeft? Wij beschikken over jarenlange ervaring bij het waarderen van ondernemingen. De moderne waarderingsmodellen gaan uit van de toekomstige kasstromen die de onderneming gaat realiseren. Daarbij zijn realistische prognoses nodig. Wij bepalen vervolgens de waarde op basis van Discounted Cash Flow methode (DCF) met daarbij een multiple onderbouwing.

Ondersteuning bij strategie en businessmodellen
Een onderneming is succesvoller met een goede strategie. Een strategie geeft namelijk de koers aan waaraan in de dagelijkse bedrijfsvoering kan worden getoetst. Ondernemingen hebben te maken met een steeds sneller veranderende omgeving en de ondernemers die in staat zijn hun businessmodel hier tijdig op aan te passen, zijn succesvoller in hun branche. Een goede strategie en een duidelijk businessmodel is daarom meer dan ooit van onschatbare waarde.

Advisering bij (overname)financieringen
Bij een uitbreiding van activiteiten of bij een investering of overname is er vaak behoefte aan een nieuwe of aanvullende financiering. We bemerken bij banken gelukkig weer een grotere bereidheid tot financieren. Toch zien wij dat banken niet meer alles willen financieren. Soms moeten er andere partijen gezocht worden zoals informal investors, crowd funding en andere alternatieve financiers. De kansen op een financiering tegen aantrekkelijke condities worden aanzienlijk vergroot als het financieringsvoorstel of het businessplan grondig voorbereid is. Wij kunnen hierbij behulpzaam zijn en hebben een goed netwerk om de financiering geregeld te krijgen.

Contactpersoon

De Beer Accountants & Belastingadviseurs
  • Tivolistraat 6

    5017 HP Tilburg