DVAN Advocaten begeleidt CZAV en CAV bij verwerven belang Farm21

DVAN Advocaten begeleidt CZAV en CAV bij verwerven belang Farm21

Beschrijving

CZAV en CAV Agrotheek verwerven een belang in Farm21 B.V.

Farm21 heeft een betaalbare sensor ontwikkelt die het in combinatie met een eenvoudig te gebruiken platform mogelijk maakt om hypergelokaliseerde landbouwbeslissingen te maken. Kennis is data en data is macht. Ook CZAV en CAV Agrotheek zien het groeiende belang van precisielandbouw en de bijzondere rol van technologie en data.

CZAV en CAV Agrotheek beogen met deze investering de ontwikkeling van het platform van Farm21 verder stimuleren. Farm21 kan met de investering de ontwikkeling van hun dataplatform een enorme boost geven. De input van de teeltadviseurs van CAV Agrotheek en CZAV is een belangrijke sleutel bij het succesvol implementeren van adviesmodellen en beslissingsondersteunende systemen. Zo ontstaat er een platform waar teeltgerelateerde datastromen worden samengebracht met kennis en ervaring uit de praktijk, waarop adviezen kunnen worden gebaseerd en welk platform aansluit bij bestaande management- en beslissingsondersteunende systemen.

Tom van Dijk en Nathalie van Hellenberg Hubar stonden CZAV en CAV Agrotheek bij in deze transactie. Eric Janssen heeft CAV Agrotheek en CZAV begeleidt bij de mededingingsrechtelijke aspecten van de investering.

DVAN Advocaten
  • Westerlaan 14

    3016 CK Rotterdam