Fusie van PDK Online Succes en Two Step Websites & Marketing onder de naam WebFushion B.V

Fusie van PDK Online Succes en Two Step Websites & Marketing onder de naam WebFushion B.V

Beschrijving

Inter Actus heeft PDK Online Succes en Two Step Websites & Marketing begeleid bij de fusie van deze twee ondernemingen.

De twee Kaatsheuvelse online marketingbureaus bundelen hun krachten en concepten onder de naam WebFusion B.V. Zij zetten deze strategische stap om gezamenlijk een nieuwe groeifase in te gaan. Eigenaren Peter De Kort en Bart Netten (PDK) en Kamiel van Riel (Two Step) vormen de directie.

Inter Actus heeft bij de begeleiding van het fusie traject de volgende werkzaamheden verricht:

– Haalbaarheidsstudie van de nieuwe onderneming op financieel en strategisch vlak;

– Waardering van de huidige ondernemingen;

– Juridische en operationele structuur;

– Onderhandeling;

– Transactiedocumentatie.

Inter Actus
  • Hambakenwetering 8B

    5231DC Den Bosch