Verkoop Park Sunclass Sonnevijver: intensieve samenwerking over de grenzen

Verkoop Park Sunclass Sonnevijver: intensieve samenwerking over de grenzen

Beschrijving

In Belgisch Limburg, op een steenworp afstand van Maastricht, in een groene gemeente vol prachtige natuurgebieden, ligt bungalowpark “Sonnevijver”. Een oase van rust en natuurschoon. Het park van 60 hectare telt ruim 400 bungalows, die dienst doen als recreatieverblijf voor haar bewoners. Deze idyllische plek vormde midden in de COVID-19 periode een verkoopobject voor Joanknecht Corporate Finance, waarbij zij als adviseur van verkoper optraden. Christian van der Heijden vertelt over deze deal.

Q. Is dit soort objecten een specialisme van Joanknecht Corporate Finance?

Christian: 'Nee hoor, wij zijn niet aan één of enkele branches gebonden. Jaarlijks zijn wij gemiddeld betrokken bij zo’n 10-20 overnametransacties. Deze zijn heel divers, variërend van grote tot kleinere deals, aan buyside en sellside, en in zowel zuiver Nederlandse als internationale contexten. Als Eindhovens kantoor zijn we uiteraard veel betrokken bij bijvoorbeeld transacties in de maakindustrie en de IT, maar ook bij in andere branches. Dat maakt de uitoefening van dit vak voor mij zo boeiend en dynamisch.' 

Q. Wat maakte deze specifieke deal zo bijzonder?

Christian: 'Een aantal elementen zou ik zeggen.

Ten eerste is dat het object. Het park was al sinds de jaren ‘70 van de vorige eeuw in handen van een familieonderneming. Bij uitstek is het natuurlijk een ‘gevoelsbedrijf’, ten aanzien waarvan het al een hele stap is om tot een verkoopbesluit te komen (in dit geval overigens ingegeven door het ontbreken van interne opvolging). Het sparren met betrokkenen van de familie over zo’n besluit vormt dan ook een belangrijke fase. Dit geldt daarnaast voor het op een goede manier afscheid nemen van de samenwerking met enkele zeer trouwe medewerkers. Ook daarin hebben we nadrukkelijk een rol vervuld. Daarbij is de onderneming een mix van een vastgoed- en projectontwikkelingsbedrijf en een bedrijf gericht op de exploitatie van een recreatiepark. Dat roept bijvoorbeeld de vraag op of het primair als vastgoedobject getaxeerd zou moeten worden of als onderneming gewaardeerd zou moeten worden. We hebben daarin overigens het laatste gedaan.

Daarnaast was er sprake van een internationaal karakter. Het park is in België gevestigd, het familiebedrijf is internationaal opererend met van oorsprong Nederlandse roots en kandidaatkopers waren zowel Nederlands, Belgisch en van daarbuiten. Daarbij speelden dan ook typische Belgische aspecten een rol, zoals de politieke besluitvorming ten aanzien van (toekomstige) vergunningen e.d., die heel anders loopt dan in bijvoorbeeld Nederland. 

Tenslotte speelde natuurlijk de COVID-19 situatie. De grens tussen Nederland en België zat een periode ‘op slot’. Het sentiment bij de (Belgische) banken was bovendien zodanig veranderd dat het rondkrijgen van financiering voor kandidaat kopers een grotere, en soms zelfs onneembare hobbel, bleek. Daarbij hebben we na het grotendeels doorlopen hebben van het verkoopproces (inclusief DD) met een kandidaat koper, op enig moment toch moeten besluiten om door te schakelen en op zoek te gaan naar nieuwe koopgegadigden.'   

Q. Hoe pakt Joanknecht Corporate Finance dat zoeken naar (nieuwe) koopgegadigden aan?

Christian: 'In algemene zin door een mix aan instrumenten en manieren: we kennen en benaderen potentiële gegadigden vaak persoonlijk, de inzet van ons uitgebreide netwerk, gebruik van platforms zoals Brookz en Dealsuite, onze databases, ons internationaal samenwerkingsverband en projectmatige samenwerking met andere gespecialiseerde partijen. Zo lukt het ons tot dusver altijd om meerdere goede koopgegadigden te vinden. In dit geval is, gelet op de specifieke eigenschappen van het object, de koper in beeld gekomen vanuit een samenwerking bij deze transactie met een gespecialiseerd Brussels kantoor in die markt.'

'Die samenwerking willen we graag benadrukken, want deze vormt een belangrijke pijler bij de kwalitatief hoogstaande dienstverlening die we onszelf als norm stellen richting opdrachtgevers. In deze casus werkten we naast het voornoemde kantoor uit Brussel nauw samen met de opdrachtgever zelf, de familieadviseur, Nederlandse en Belgische advocatenkantoren, en Belgische accountants en fiscalisten. Daarbij lag onze rol in dit proces primair in de regievoering van het proces, de onderhandelingen met partijen en het ondersteunen van opdrachtgever in het due diligence proces. In die samenwerking geloven we dus sterk. Die komt ook tot uiting in onze missie: SAMEN maken we toekomst.'

Tot slot vragen we Ernst-Jan Kuik, voormalig directeur en diegene die namens het familiebedrijf de verkoop coördineerde, naar zijn ervaringen in dit proces: 

Ernst-Jan: 'De verkoop van Park Sonnevijver heb ik ervaren als een zeer intensief proces, op momenten spannend en lastig, maar ook uitdagend en leuk. Naar mijn mening is het belangrijk geweest dat we bij zo’n belangrijke en complexe deal, waarin toch je (business-)kindje wordt verkocht, werden bijgestaan door ervaren adviseurs op transactiegebied. De begeleiding door Joanknecht Corporate Finance was voor mij zeer waardevol. Het heeft zowel procesmatig als wat betreft uitkomsten qua dealvoorwaarden een duidelijke meerwaarde opgeleverd. Tevens waren ze een van mijn vertrouwenspersonen in dit proces. Persoonlijk hecht ik daarbij veel waarde aan het goed in verbinding blijven staan met kandidaat kopers en andere betrokkenen bij het proces. Joanknecht was in staat om zakelijk en scherp op de inhoud te zijn, en tegelijkertijd verbindend in de relatie met kandidaat kopers, de andere betrokken adviseurs en onszelf.'  

Deal samenvatting:

 • Type deal: Verkoop van Park Sunclass Sonnevijver namens het achterliggende familiebedrijf aan LinqUp N.V.
 • Datum closing deal: 7 juni 2021
 • Branche sector van het bedrijf:  recreatie & vastgoed(ontwikkeling)
 • Begeleidende adviseurs: Christian van der Heijden, Joanknecht Corporate Finance
Joanknecht
 • Keizersgracht 555

  1017 DR Amsterdam

 • + toon alle adressen

 • Beemdstraat 36

  5652 AB Eindhoven