KERN Advocatuur

KERN Advocatuur is snel, doortastend en proactief met maar één doel: resultaat. Gespecialiseerd in ondernemingsrecht, arbeidsrecht en pensioenrecht.

Op het gebied van het ondernemingsrecht, kan KERN Advocatuur u bijstaan bij de volgende kwesties:

 • het begeleiden van fusies en overnames (M&A) en het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van de daarmee samenhangende documentatie vanaf het begin (letter of intent (LOI), memorandum of understanding (MOU) of Term Sheet), tot de (vendor of buyer) due diligence tot de uiteindelijke koopovereenkomst (SPA). Wij beschikken over ruime ervaring in het bijstaan van zowel verkopende als kopende cliënten.
 • opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van aandeelhoudersovereenkomsten, participatieovereenkomsten, joint ventures en de daarmee samenhangende overeenkomsten en documenten zoals bijvoorbeeld managementovereenkomsten, leningsovereenkomsten, directiereglementen, statuten, administratievoorwaarden bij certificering van aandelen door middel van een stichting administratiekantoor (STAK).
 • adviseren en procederen over (vaak complexe) geschillen die uit het bovenstaande kunnen voortvloeien of op zichzelf staande geschillen of conflicten binnen een vennootschap of tussen de vennootschap en haar klanten (ook wel corporate & commercial litigation genoemd). Bijvoorbeeld geschillen over: (i) garanties, nakoming, verzuim, ontbinding, (ii) precontractuele fase van een overeenkomst, (iii) positie minderheidsaandeelhouders t.o.v. meerderheidsaandeelhouders en/of bestuur, (iv) functioneren van het bestuur en commissarissen, (v) functioneren van de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA).

 

 

Contactpersoon

 • Peter Keegstra
  Peter Keegstra
  Partner Advocaat
  Peter Keegstra is sinds 1999 advocaat en staat cliënten sindsdien bij op het gebied van het ondernemingsrecht met een focus op fusies en overnames (M&A) en het voeren van diverse ondernemingsrechtelijke en commerciële geschillen. De proceservaring is een toegevoegde waarde bij het opstellen of reviewen van een overnamecontract en bij het uitonderhandelen daarvan. Het verlenen van gedegen juridische bijstand zonder daarbij de commerciële belangen van de cliënt uit het oog te verliezen, is leidend. Soms stevig onderhandelen waar nodig, maar altijd constructief. Peter heeft ervaring met het bijstaan van zowel grote internationale en nationale ondernemingen als het bijstaan van wat kleinschaligere ondernemingen binnen het MKB-segment (met DGA's als verkopers). Peter heeft cliënten (bijv. in de maakindustrie, maar ook in de zakelijke dienstverlening zoals HR, werving- en selectie, etc.) bij overnames begeleid zowel aan de kopers kant als aan de verkopers kant.
  Toon e-mailadres [email protected] Toon telefoonnummer +31(0)653526556
KERN Advocatuur
 • R.J.H. Fortuynplein 2

  1019 WL Amsterdam