Loor Legal & Partners

Betrokkenheid en juridische ondersteuning bij bedrijfsovernames en participaties

Over Loor Legal & Partners
Loor Legal & Partners is er voor ondernemers en bedrijven die een betrokken en deskundige partner zoeken bij overname- en participatietrajecten.  Wij hebben een sterk track record opgebouwd bij bedrijfsovernames, participaties en fusies in de regio en Oost-Nederland.

Expertise
We opereren low key, accentueren liever de belangen van onze klanten dan ons kantoor en geven al onze contactpersonen rechtstreeks en zonder ruis en schijven, toegang tot onze expertise. We krijgen dan ook steeds meer opdrachten vanuit ons tevreden netwerk dat Loor Legal & Partners verder aanbeveelt. Want in de regio geldt: ‘good news travels fast…..’.

Advocaten voor ondernemers
Veel ondernemers kiezen bewust voor Loor Legal & Partners als goed regionaal alternatief. Wij hebben een voorliefde voor de nuchtere stijl van ondernemen op de Veluwe en in Oost-Nederland, spreken de taal en kennen de gebruiken. Loor Legal & Partners werkt snel en effectief, pragmatisch en resultaatgericht. Niet voor niets luidt ons motto: ‘Advocaten voor ondernemers’.

Dealpublicaties

Contactpersonen

Loor Legal & Partners
  • Kerklaan 37

    7311 AC Apeldoorn