MB Financieren helpt pelsdierenfokkerij bij herstructurering

MB Financieren helpt pelsdierenfokkerij bij herstructurering

Beschrijving

Bij kredietverlening komt meer kijken dan alleen cijfers. Een goede communicatie met de bank is essentieel. Als de communicatie is gestopt, wordt het pas echt moeilijk. De les die getrokken kan worden is altijd in gesprek te blijven met de financier en deze transparant en deze voortdurend op de hoogte te houden.

Een pelsdierenfokkerij in Nederland wilde in verband met de wettelijke eis dat per 1-1-2024 geen pelsdieren meer gehouden mogen worden, hiermee stoppen. Er moest natuurlijk wel iets nieuws voor in de plaats komen...

BEËINDIGING

De beëindiging bracht echter grote tegenvallers met zich mee waardoor de debetstand bij de bank fors hoger werd dan de toegestane limiet. Met als gevolg dat de onderneming werd ondergebracht bij de afdeling Afbouw & Insolventie van de bank. De rente werd fors verhoogd. Volgens de bank was zij niet goed geïnformeerd door de onderneming. Binnen de bank raakte door wisselingen in het accountmanagement de kennis van en het zicht op het dossier verloren. Over en weer werden harde verwijten geuit, het onderlinge vertrouwen was ver te zoeken. De bank wilde zelfs op korte termijn gaan uitwinnen en de panden executoriaal te verkopen. Ook de bank bleek boter op het hoofd te hebben: een slordige nakoming van de zorgplicht, het dossier zoekgeraakt, contact met de klant verloren. Afwikkeling op stel en sprong was onnodig, de bank had goede zekerheden en de debetstand liep niet verder op.

Door Erkend Financieringsadviseur MKB Hanke van Ballegooijen is contact gezocht met de bijzonder beheerafdeling van de bank. Aan de bank is gevraagd om 6 maanden uitstel van de voorgenomen executoriale verkoop om de onderneming de kans te geven passende maatregelen te nemen. Daar stemde de bank mee in met als harde eis dat de debetstand niet mocht oplopen.

Door voortdurend overleg van Hanke met de bank over de gang van zaken is de relatie tussen de klant en de bank langzaam weer verbeterd. Samen met de accountant heeft Hanke documentatie opgesteld, zoals o.a. een informatiememorandum met prognoses van resultaat en liquiditeit, waaruit blijkt dat de verliezen zijn gestopt en nieuwe activiteiten werden ontplooid waardoor de debetstand kon worden teruggebracht. Aan de afdeling bijzonder beheer van de bank is een voorstel gedaan om de debetstand om te zetten in een middellange lening met een looptijd van tien jaar met een marktconforme rente. Dit voorstel heeft de bank geaccepteerd en de onderneming bankiert is uit bijzonder beheer.

NIEUWE CASHFLOW

De klant had intussen niet stil gezeten en wisten in korte tijd nieuwe cashflow te genereren. De voor de nertsenhouderij gebruikte drie hallen heeft hij schoongemaakt en dient nu als stalling voor campers en caravans. In de hallen worden inmiddels zo’n 400 campers en caravans gestald.

Bovendien wilden zij 2560 zonnepanelen, goed voor de stroomvoorziening van 270 huishoudens, plaatsen op de daken van hun hallen. De bank wilde hier medewerking aan geven en was bereid om een recht van opstal op de hallen toe te staan. Dit recht van opstal is nodig om de natrekkingsregel te doorbreken zodat en de zonnepanelen apart gefinancierd kunnen worden.

Voor de financiering van de zonnepanelen waren er twee alternatieven: zelf investeren en daarvoor de financiering aantrekken, of het dak van de hallen voor langere termijn verhuren aan een investeerder in duurzame energieopwekking. De laatste optie bleek zelfs aantrekkelijker dan zelf investeren. Het dak is voor 25 jaar verhuurd aan een in heel Europa actieve investeerder in wind- en zonne-energie. Hanke heeft de klant in dit hele traject begeleid met het maken en vergelijken van de business case voor beide opties en opmaken van de benodigde aktes.

MB Financieren
 • Joan Muyskenweg 22-2.10

  1096 CJ Amsterdam

 • + toon alle adressen

 • Tetterode 18

  2151 RD Nieuw Vennep

 • Wagnerlaan 16

  1921 EC Akersloot

 • Abbewaal 1

  1791 WX Den Burg