Nederlandse MKB Participatiemaatschappij

Partner in resultaat


Over ons

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij is een participatiemaatschappij gericht op het Nederlandse MKB. Op basis van onze ingezette strategie, over de afgelopen jaren, is de investeringsfocus van Nederlandse MKB Participatiemaatschappij gericht op, (familie)bedrijven waarbij het fonds een rol speelt in het opvolgingsvraagstuk, bedrijven in groeisectoren, acquisities die de MKB-ondernemingen versterken.

Onze beleggingshorizon is gefocust op een termijn van 7 tot 10 jaar. In deze periode ondersteunt Nederlandse MKB Participatiemaatschappij haar participaties met groeikapitaal. Nederlandse MKB Participatiemaatschappij is gericht op waardecreatie. Voor alle participaties in onze portefeuille wordt een groeiplan opgesteld. Samen met de MKB-ondernemer wordt gekeken naar nieuwe wegen om de MKB-onderneming verder te laten groeien.

Participatiebeleid

Het participatiebeleid van de Nederlandse MKB Participatiemaatschappij richt zich op de lange termijn. Hierbij wordt gestreefd naar maximale waardecreatie en groei voor de aandeelhouders en haar vreemd vermogen verschaffers. Uitgangspunt is de solvabiliteit en de rentabiliteit van de MKB-onderneming te verbeteren.

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij ondersteunt haar deelnemingen met kennis en kapitaal om de MKB-onderneming te laten excelleren en tevens een grotere marktpositie in te nemen. Dit met het oog op de continuïteit van de MKB-onderneming. Nederlandse MKB Participatiemaatschapij heeft primair tot doel haar deelnemingen voor onbepaalde tijd in haar portefeuille te behouden.

Criteria van de MKB deelnemingen in de fondsen

  • Het hoofdkantoor en het management zijn gevestigd in Nederland.
  • Het management is bereid om mee te participeren.
  • De investering van het obligatiefonds per MKB-onderneming varieert van € 375.000 tot € 2.000.000 en het totale transactiebedrag per MKB-onderneming bedraagt minimaal € 1.000.000 tot maximaal € 5.000.000.
  • De EBITA van de MKB-onderneming in het meest recente boekjaar is minimaal € 200.000.
  • De solvabilteitsratio van de MKB-onderneming is minimaal 35%.
  • De MKB-onderneming is minstens vijf jaar actief.
  • Het obligatiefonds sluit de volgende sectoren uit: landbouw en visserij, horeca en de bouw. Tevens participeert het obligatiefonds niet in startups (startende MKB-ondernemingen met een negatieve cashflow en/of vrijwel geen omzet en winst).

 

+Lees meer -Lees minder

Contact met de adviseur

Algemene gegevens

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij

location-icon Piet Heinkade 55
1019 GM Amsterdam

Referenties

VoucherCompany BV

Aankoop

01-11-2018

IT, online & e-commerce

Marant

Investering

01-05-2017

Industrie & productie

The Retro Family

Investering

05-12-2017

IT, online & e-commerce

Aangesloten bij Brookz sinds 12 oktober 2017

Bezoek- en postadres

Piet Heinkade 55

1019 GM Amsterdam