Solid Finance Group

Onafhankelijk waarderingsspecialist voor het midden- en kleinbedrijf


Over ons

Waardemanagement is van belang voor ondernemingen die sturen op (meervoudige) waardecreatie of verkoopklaar worden gemaakt. Solid Finance Group geeft inzicht in de huidige waarde en de waardepotentie van een onderneming: "Wat is een onderneming waard bij ongewijzigd beleid en hoe kan de waarde zich ontwikkelen bij gewijzigd strategisch beleid?".

Hierbij worden de waardebepalende factoren (de zgn. 'value drivers') geïdentificeerd die bepalend zijn voor de economische waarde van de specifieke onderneming. Door het volgen van de ontwikkelingen in deze value drivers kan de onderneming gericht sturen op waardecreatie.

De waardeontwikkeling van een onderneming hangt vaak nauw samen met de investeringsstrategie. Investeringsselectie is voor veel ondernemers een betrekkelijk onbekend gebied, terwijl beslissingen genomen worden over relatief grote bedragen en dikwijls lange looptijden.

Welke vermogenskosten moet men hanteren als norm voor betreffende investering? Wat zijn de gevolgen voor het resultaat en de balans? Solid Finance Group adviseert bij de selectie, beoordeling en besluitvorming rondom investeringsalternatieven.

+Lees meer -Lees minder

Aanvullende informatie

Aantal adviseurs:

2

Dienstverlening:

Waardebepaling, Fusies & Overnames, Financieringen, Recovery & Restructuring en (Financiële) strategie

Contact met de adviseur

Algemene gegevens

Solid Finance Group

location-icon Minister Nelissenstraat 46
4818 HT Breda

Aangesloten bij Brookz sinds 21 november 2017

Contactpersonen

contact-img

Remko van Amelsfort

phone-icon+31622918681 email-icon[email protected]

Bezoek- en postadres

Minister Nelissenstraat 46

4818 HT Breda