Straefin Consultancy

Advisering en begeleiding bij bedrijfsovername, -financiering, en –waardering

Straefin Consultancy

Over Straefin Consultancy
Straefin Consultancy is sinds 1998 actief als onafhankelijk financieel en bedrijfskundig adviesbureau. Wij ondersteunen ondernemers bij complexe (financiële) vraagstukken die om specialistische kennis vragen. Straefin Consultancy adviseert en begeleidt (bestuurders/aandeelhouders van) ondernemingen op het gebied van strategiebepaling, bij aan- of verkoop van bedrijven/bedrijfsonderdelen, bedrijfswaarderingen, (her)structureringen en bij de invulling van uitdagende financieringsbehoeften (bancair of informeel).

We nemen uw vraagstuk als uitgangspunt van onze dienstverlening: 

 • U wilt een onderneming overdragen of overnemen? 
  Bedrijfsoverdrachten zijn complexe trajecten waarin financiële, fiscale, juridische en vaak ook emotionele aspecten een rol spelen. We analyseren de onderneming en de markt, we waarderen de onderneming/aandelen, we regisseren de samenwerking met extra deskundigen (fiscalisten, accountants) en we managen de verwachtingen van koper en verkoper. 

 • Hebt u vanwege een overname, een geschil of een investeringsbeslissing een bedrijfswaardering nodig? 
  Bij bedrijfswaardering bepalen wij snel en doeltreffend de economische waarde van uw bedrijf, bedrijfsonderdelen of activiteiten. 

 • Hebt u plannen en ambities waar externe financiering voor nodig is? 
  Wij helpen u die te vinden. We begeleiden het complete financieringsproces, van inventarisatie tot en met de onderhandeling met financiers.

 • Staat de continuïteit van uw onderneming onder druk door liquiditeitskrapte? 
  Wij maken de oorzaken inzichtelijk en brengen oplossingen in kaart. En zo nodig begeleiden we u bij de ontwikkeling en implementatie van een herstructureringsplan. 

 • Bent u dringend op zoek naar kansen en verbeteringen, maar lopen al uw inspanningen vast? 
  Wij brengen met een quickscan de oorzaken in beeld. En we formuleren samen met u een herstelplan. 

 • Hoe houdt u uw onderneming op koers in een snel veranderende wereld? 
  Wij assisteren u bij de ontwikkeling van realistische financiële doelstellingen. En we geven strategisch en operationeel advies om die doelen ook te bereiken. 

We dragen bij aan de continuïteit en ontwikkeling van uw onderneming
We zetten onze financiële, bedrijfskundige en juridische expertise en jarenlange ervaring in om een onderscheidende bijdrage te leveren aan de continuïteit en ontwikkeling van uw onderneming. Dat doen we in de vorm van hoogwaardig strategisch en doeltreffend advies; to-the-point en toepasbaar, zodat u er direct zelf mee verder kunt. 

We kruipen in de huid van de ondernemer
We kruipen in de huid van de ondernemer en in de haarvaten van de onderneming. We brengen problemen in kaart en oplossingen in beeld. Wij helpen u om inzichten te vertalen naar de praktijk. We zetten processen in gang waarmee u uw onderneming op koers houdt of krijgt. Het doel: een toekomstbestendige onderneming.

Contactpersonen

Straefin Consultancy
 • Obrechtstraat 37

  5344 AT Oss