Arrangeren groeifinanciering Educto

Beschrijving

AenF Partners heeft Educto ondersteund bij het aantrekken van groeifinanciering door middel van een Angel Investor.

Educto is een online platform dat kinderen helpt een oplossing te vinden bij leer- en ontwikkelingsproblemen. Door middel van haar platform worden ouders en kinderen begeleidt naar passende- en effectieve ondersteuning bij onder meer dyslexie, dyscalculie, taal-/spraakstoornissen en meer/hoogbegaafdheid.

Met de aangetrokken financiering is Educto in staat om haar platform verder te ontwikkelen en nog meer kinderen te helpen om stralend en vol vertrouwen naar school te gaan.

Translink Corporate Finance Benelux
  • Biltstraat 206

    3572 BS Utrecht