Venture Lawyers - ROM InWest

Beschrijving

Agurotech haalt 1,5 miljoen euro op in serie A-investeringsronde van ROM InWest en Navus Ventures.

Agurotech heeft als doel het wereldwijde landbouwsysteem toekomstbestendig maken. Ze dragen hieraan bij door bewuster om te gaan met de natuurlijke bronnen van onze planeet, verspilling te beperken, koolstofuitstoot te verminderen en te zorgen voor een gezond business model voor onze boeren. Zij geloven dat dit doel kan worden bereikt en versneld door proposities te leveren die boeren willen gebruiken. Tegelijkertijd moet dit ook een positieve impact hebben op onze planeet en de samenleving.

ROM InWest bestaat uit ongeveer twintig professionals die vanuit gedrevenheid ondernemingen in Noord-Holland verder helpen met investeringen, innovatie en doorontwikkeling. De energietransitie en overgang naar een circulaire economie zijn voor ROM InWest belangrijke thema's. Oplossingsgericht met samenwerking, innovatie en duurzaamheid staan centraal.

Venture Lawyers heeft ROM InWest begeleid bij de investering in Agurotech.

Venture Lawyers
  • Herengracht 180

    1016 BR Amsterdam