Witlox VCS Corporate Services

Witlox VCS Corporate Services onderneemt samen met u!

Over Witlox VCS Corporate Services
Witlox VCS Corporate Services is een adviesorganisatie die ondernemers en management van ondernemingen adviseert op diverse vlakken die van belang zijn om ondernemerschap op een optimale wijze uit te nutten en tijdig die stappen te zetten die wenselijk of noodzakelijk zijn.

Kruispunt
Mede als gevolg van economische en demografische ontwikkelingen, die steeds sneller gaan en vaak grotere gevolgen hebben, staan ondernemers en het management van ondernemingen regelmatig voor een kruispunt en dient een keuze gemaakt te worden. Zo'n keuze heeft veelal grote (financiële) gevolgen voor de ondernemer en onderneming. Wij begeleiden u bij het nemen van dergelijke beslissingen en brengen de gevolgen hiervan voor u in kaart.

Alle facetten overnameproces
Zowel op (bedrijfs)economisch als juridisch vlak begeleiden onze specialisten u bij overnames, participaties en (her)financieringen. Onze corporate finance-specialisten adviseren u bij aan- en verkooptrajecten, financieringsvraagstukken en kunnen desgevraagd uw onderneming waarderen. Op juridisch vlak worden de ondernemer en de onderneming bijgestaan bij alle facetten van het ondernemen welke juridisch van aard zijn.

Brede bedding
Door de brede bedding van specialisaties bij Witlox VCS Corporate Services wordt de ondernemer gespecialiseerd geadviseerd waarbij de volledige scope op de onderneming altijd in beeld blijft.

Contactpersonen

Witlox VCS Corporate Services
  • Fellenoordstraat 72

    4811 TJ Breda