Aandelen in vastgoedontwikkeling

Met 20% ROI per jaar of 10% rente per jaar geldlening
Vastgoedontwikkelaar realiseert een kleinschalig zorgcentrum van 15 wooneenheden. Neem contact op via Brookz
OMZET

€ 2.500.000

EBITDA

Nettowinst € 250.000

AANTAL FTE

1

REGIO

Zuid Nederland

SECTOR

Bouw & installatietechniek
Vastgoed

TYPE KLANTEN

B2B

PROFIELNUMMER

#29646

RECHTSVORM

B.V.

Beschrijving

Vastgoedontwikkelaar realiseert in de gemeente Maasgouw (L) in de woonplaats Wessem een kleinschalig zorgcentrum van 15 wooneenheden. De exploitatie wordt verzorgd door een franchisenemer van een bekend zorgconcept. Perceel en huidige opstallen zijn aangekocht in samenwerking met private investeerders. Tot heden is ca. 400.000 euro geïnvesteerd.

Vergunning
De gemeente heeft deze herontwikkeling met instemming beoordeeld. In maart start de architect met de voorbereidingen voor indiening van de omgevingsvergunning. De verwachting is dat 6 tot 9 weken na indiening de bouwvergunning is verkregen. De bouw duurt vervolgens ca. 1,5 jaar. Er is sprake van een herontwikkeling.

Aandelen
Het is usance bij de ontwikkelaar om tot 48% van de aandelen te verkopen aan een financiële investeerder die al of niet samen werkt met een aannemer. De keuze van aannemer is nog niet gemaakt. 14% (van de 48%) van de aandelen zijn inmiddels toegezegd aan een samenwerkende partner en investeerder. 34% is nog beschikbaar voor 50.000 euro.

Het verwacht rendement is ca. 60% na 2,5 tot 3 jaar (gemiddeld per jaar 20% ofwel 10k). Ontwikkelaar houdt zelf 52% van de aandelen. Exit vindt plaats bij verkoop aan een eindbelegger. Niet iedere investeerder wenst deze uitbreiding van risico te aanvaarden. Om die reden bieden we als alternatief aan niet te investeren in project-BV maar in de bovenliggende holding. 

Informatiememorandum
Het project is uitgebreid beschreven in een informatiememorandum. Ontwikkelaar houdt zich het recht voor de hem meest conveniërende partij te aanvaarden.

Bedrijf verkopen?

Plaats dan nu een anoniem verkoopprofiel op Brookz en breng uw bedrijf onder de aandacht van 35.000+ ondernemers en investeerders!