Kennisbank

Informatie, advies & nuttige praktijkverhalen
over het kopen en verkopen van een bedrijf 

Keuze rechtssysteem Blog

Keuze rechtssysteem

Belangrijk aandachtspunt bij crossbordertransacties is de keuze van het rechtssysteem. Het contracteren van een transactie naar buitenlands recht kan risico’s en onverwachte “verrassingen” met zich meebrengen.

Uitleg overnamecontract Blog

Uitleg overnamecontract

In geval van conflict is de letterlijke tekst van een contract slechts één van de omstandigheden die een rechter meeneemt in de uitleg van het contract. Hij of zij neemt daarin ook andere omstandigheden mee waarbij de bedoeling van partijen altijd als uitgangspunt geldt.

Contracten horen niet in de la Blog

Contracten horen niet in de la

Het is belangrijk om regelmatig te controleren of beide partijen zich aan gemaakte afspraken houden. En zo nee, de afspraak eventueel aanpassen of afdwingen dat één van beide partijen zich er heel snel aan gaat houden.

Rechtspositie personeel bij bedrijfsovername Blog

Rechtspositie personeel bij bedrijfsovername

Als je een bedrijf overneemt is het van belang na te gaan wat voor de werknemers van dat bedrijf de consequenties zijn van die overname. Er bestaan daarbij juridische verschillen tussen de positie van werknemers bij een aandelen- of een activa/passivatransactie. Verschillen waarop verkoper en koper bedacht moeten zijn.

Advocaten aan het woord: wat zijn de juridische hobbels en valkuilen bij een bedrijfsverkoop? Blog

Advocaten aan het woord: wat zijn de juridische hobbels en valkuilen bij een bedrijfsverkoop?

Je wilt je bedrijf in de etalage zetten, maar op welke juridische aspecten moet je eigenlijk letten als je een bedrijf verkoopt? We vroegen juridische specialisten om 10 do’s and don’ts.

3 geschillenregelingen bij bedrijfsovernames Blog

3 geschillenregelingen bij bedrijfsovernames

Het kan voorkomen dat na een bedrijfsovername er een geschil ontstaat tussen de koper of verkoper. We beschrijven 3 geschillenregelingen.


Afspraken over financieringsbehoefte

Juridische aspecten

Maak van te voren afspraken over de additionele financiering van de vennootschap om later discussie en problemen te voorkomen. Lees verder op Brookz

Einde vaksectorindeling uitzendbranche

Juridische aspecten

Door een wetswijziging worden uitzendbedrijven niet meer in andere vaksectoren ingedeeld. Dit heeft invloed op de premies aan het sectorfonds.

Boetebedingen in overnamecontracten

Juridische aspecten

In overnamecontracten zie je regelmatig boetebedingen. Waarom zijn die belangrijk? Lees het op Brookz.

Zekerheden voor de koper

Juridische aspecten

Het is van belang om zekerheden van de verkoper te verlangen om eventueel geleden schade na de overname bij de verkoper te kunnen incasseren.

De belangrijkste juridische documenten rondom een overname

Juridische aspecten

Bij een bedrijfsovername komen een aantal juridische documenten om de hoek kijken. Brookz zet de belangrijkste documenten op een rij.

Aansprakelijkheid uit garanties beperken

Juridische aspecten

Om zijn aansprakelijkheid na de bedrijfsoverdracht te beperken heeft de verkoper een aantal mogelijkheden.