Aansprakelijkheid uit garanties beperken

Voorafgaand aan een overname ontvangt een koper van de verkoper veel informatie over de onderneming. Lees dit blogartikel op Brookz
header image

26 mei 2017, Robin Horstman, First Legal

Om zijn aansprakelijkheid na de bedrijfsoverdracht te beperken heeft de verkoper een aantal mogelijkheden.

Voorafgaand aan een overname ontvangt een koper van de verkoper veel informatie over de onderneming. De verkoper heeft namelijk een mededelingsplicht, hij moet alle relevante informatie verstrekken en verstrekte informatie moet juist zijn. De koper mag echter ook niet stilzitten. Die heeft een onderzoeksplicht, op grond waarvan hij actief moet (door)vragen naar informatie en ontvangen informatie moet onderzoeken. 

Omdat de koper op de ontvangen informatie moet kunnen vertrouwen, wordt de verkoper gevraagd daarvoor garanties af te geven. Vaak zijn dat lange lijsten met garantieverklaringen, waarin bijvoorbeeld staat dat de overdrachtsbalans van de onderneming juist is, de (wettelijke of contractuele) verplichtingen zijn of worden nagekomen, er geen claims zijn, geen belastingschulden, geen vervuiling, dat de personeelsgegevens kloppen, dat alle verstrekte informatie juist is etc. 

Indien een garantieverklaring niet juist blijkt te zijn, is de verkoper in beginsel onbeperkt aansprakelijk voor de schade. Die schade zou hoger kunnen oplopen dan de koopprijs die de verkoper ontvangt. Daarom wil de verkoper graag zijn aansprakelijkheid beperken. Daarvoor bestaat een aantal mogelijkheden. 

#1 Algemene beperking

Vaak wordt de algemene aansprakelijkheid van een verkoper uit hoofde van de garanties beperkt tot een percentage van de koopprijs. De hoogte van dat percentage hangt vooral af van het risicoprofiel van de overname, de omvang van de transactie, eventuele zekerheden en de verhouding tussen partijen. Beperking van de aansprakelijkheid tot 30-50% van de koopprijs is echter niet ongebruikelijk. 

#2 Drempel

Naast een bovengrens wordt vaak ook een ondergrens voor claims bepaald, een drempel. Dan wordt afgesproken dat de verkoper pas de schade moet vergoeden als een afzonderlijke claim meer dan EUR 10.000 is, en de claims in totaal meer dan EUR 25.000. Zo wordt voorkomen dat partijen elkaar lastig vallen met kleine claims. Voor een koper moet dit bedrag echter niet te hoog zijn, omdat verkoper tot het drempelbedrag straffeloos de garanties mag schenden!

#3 Tijd

Verder is er vaak een beperking in tijd. Garantieclaims moeten dan binnen een bepaalde periode worden ingesteld. Die periode verschilt per categorie garanties. Voor titelgaranties (dat de aandelen of activa eigendom van verkoper zijn) geldt vaak de wettelijke verjaringstermijn, voor fiscale garanties de termijn dat de belastingdienst nog een naheffing kan doen en voor de overige garanties wordt vaak een termijn tussen 1-3 jaar overeen gekomen dat de koper nog kan claimen. Daarnaast wordt bepaald dat een koper binnen een paar maanden na ontdekking ook daadwerkelijk een claim moet instellen bij de verkoper en dus in actie moet komen. Zo kan een verkoper mogelijk nog schade beperken. 

Beperkingen niet geldig

Vaak is bepaald dat deze beperkingen niet gelden als de verkoper opzettelijk onjuiste informatie heeft verstrekt of informatie heeft achtergehouden. Ook is vaak bepaald dat bij de hoogte van de schade rekening moet worden gehouden met eventuele uitkeringen van lopende verzekeringen, de mogelijkheid voor koper om de schade op derden te verhalen en een eventueel belastingvoordeel in geval van een claim. Al met al boeiende materie en altijd onderwerp van onderhandelingen!


Robin Horstman
Robin Horstman, First Legal

Robin Horstman is partner en oprichter van First Legal, een nieuw concept in de advocatuur. First Legal werkt uitsluitend met ervaren specialisten. Robin Horstman houdt van het ondernemerschap en denkt vooral in kansen en mogelijkheden.

Bedrijf overnemen?

Ben je als ondernemer op zoek naar een bedrijf om over te nemen of als investeerder om te participeren in een bedrijf? Bekijk dan alle actuele bedrijven te koop aangeboden op Brookz!

Bekijk het bedrijfsaanbod op Brookz

Maak een gratis account aan en bekijk het volledige bedrijfsaanbod op Brookz met 650+ verkoopprofielen.

Gerelateerde artikelen

De Non-Disclosure Agreement (NDA) in het overnameproces

De Non-Disclosure Agreement is een onmisbaar instrument in het overnameproces. Maar hoe ziet zo'n NDA er uit?

lees meer >

Aandachtspunten bij werknemersparticipaties: zorg voor zakelijke voorwaarden

Werknemers belonen met aandelen in het bedrijf lijkt een slimme zet, maar er zijn enkele belangrijke aspecten om in gedachten moeten houden.

lees meer >

Het belang van een goede intentieovereenkomst voor de kandidaat-koper

Dit zijn drie belangrijke punten die vanuit het oogpunt van de kandidaat-koper in de intentieovereenkomst moeten worden geregeld.

lees meer >