Contracten horen niet in de la

Het is belangrijk om regelmatig te controleren of beide partijen zich aan gemaakte afspraken/contracten houden. Lees dit blogartikel op Brookz

9 september 2019, Florestan van 't Hek, Venture Lawyers

Het is belangrijk om in een bedrijfsovernametraject regelmatig te controleren of beide partijen zich aan gemaakte afspraken houden. En zo nee, de afspraak eventueel aanpassen of afdwingen dat één van beide partijen zich er heel snel aan gaat houden.

Tijdens een closing hoor je vaak: “…en nou maar hopen dat deze stukken nooit uit de la komen.” Alhoewel begrijpelijk – het is immers fijn als een samenwerking zo goed verloopt dat nooit een beroep hoef te worden gedaan op de spelregels – ben ik er geen voorstander van. Het is goed en belangrijk om regelmatig te controleren wat je ook al weer afsprak, of beide partijen zich daar nog aan houden en zo nee, of de afspraak dan misschien aanpassing behoeft of dat één van beide zich er heel snel aan moet gaan houden.

Aandeelhoudersconflict

Een voorbeeld uit de rechtspraktijk: in een aandeelhoudersovereenkomst was overeengekomen dat het bestuur van de doelvennootschap iedere maand een balans, winst- en verliesrekening en cash flow forecast zou delen met de aandeelhouders. Het bestuur deed dit ongeveer ieder kwartaal, en geen van de aandeelhouders klaagde daarover. Als het bestuur de overeenkomst niet na zou komen, was het bestuur verplicht een deel van haar aandelen aan te bieden tegen een strafkorting (Bad Performer). Op een dag raakt het bestuur in onmin met de aandeelhouders. De overeenkomst wordt uit de la gehaald, er wordt gezocht naar een stok om mee te slaan, deze wordt gevonden in het artikel over rapportage. De aandeelhouders vragen de rechter om het bestuur te dwingen hun aandelen aan te bieden.

Veel verliezers

De vordering werd afgewezen. In het kort omdat partijen stilzwijgend een andere rapportagecyclus overeen waren gekomen, omdat het onder de omstandigheden niet redelijk of billijk was om deze vordering in te stellen, omdat de aandeelhouders het bestuur onvoldoende in gebreke hadden gesteld en omdat er sprake was van schuldeisersverzuim (niet op tijd aan de bel getrokken).

Deze zaak kent veel verliezers. Op de eerste plaats de onderneming, omdat geen enkele onderneming beter wordt van een conflict tussen bestuur en aandeelhouders. Daarnaast uiteraard het bestuur en de aandeelhouders zelf. En als ik de jurist was geweest die de overeenkomst had opgesteld, had ik mij ook verliezer gevoeld.

Toegevoegde waarde

Met het uitonderhandelen en opstellen van overeenkomsten hoop je een mooie samenwerking te realiseren. Je hoopt waarde toe te voegen. Door niet te handelen naar de overeenkomst was de toegevoegde waarde van de juristen volledig verdampt, en waren alle ooit gemaakte juridische kosten dus zonde van het geld.

Kortom: sluit niet alleen overeenkomsten, maar handel er ook naar, houd je wederpartij eraan en pas overeenkomsten aan wanneer dat nodig is. Zoals de samenwerking tussen partijen, kun je de onderliggende afspraak en contract ook beschouwen als een organisme. Ook overeenkomsten groeien en veranderen, ook contracten behoeven aandacht en onderhoud. Dat kan alleen op een bureau, en niet in een dichte la.


Florestan van 't Hek
Florestan van 't Hek, Venture Lawyers

Founder/Partner Venture Lawyers. Meer dan 14 jaar professionele (proces-)ervaring in het Nederlandse ondernemingsrecht, waaronder begrepen (internationale) fusies en overnames, private equity en venture capital investeringen.

Bedrijf overnemen?

Ben je als ondernemer op zoek naar een bedrijf om over te nemen of als investeerder om te participeren in een bedrijf? Bekijk dan alle actuele bedrijven te koop aangeboden op Brookz!

Plaats een (anoniem) bedrijfsprofiel

Plaats nu een anoniem verkoopprofiel op Brookz en breng uw bedrijf onder de aandacht van 35.000+ ondernemers en investeerders!

Venture Lawyers

Wij zijn ervaren ondernemingsrecht advocaten, gespecialiseerd in venture capital investeringen en overnames. We zijn scherp, innovatief en doen wat we beloven. We maken graag kennis met u.

Gerelateerde artikelen

Juridische aandachtspunten bij een activa/passiva-transactie

Wanneer kies je voor een activa/passiva-transactie en welke aandachtspunten bestaan er bij het opstellen van een koopovereenkomst?

lees meer >

Pensioen: een dealbreaker bij fusies en overnames

Het onderwerp 'pensioen' verdient bij een overname meer aandacht. De risico’s binnen de pensioenregeling kunnen een dealbreaker zijn voor de koper.

lees meer >

Juridische voorbereiding verkoop: een goede voorbereiding is het halve werk

Het kan voor een verkoper zeker lonen om samen met de boekhouder en de betrokken jurist alvast voor de verkoop aandacht aan juridische onderwerpen te besteden.

lees meer >