Is corona een reden om onder een overname uit te komen?

Paul Hendriks
Paul Hendriks, Banning Advocaten
14 oktober 2020
Sinds de coronauitbraak begin dit jaar probeerden veel kopers onder overnamecontracten uit te komen. Is dit juridisch gezien verstandig? Lees het op Brookz
header image

Sinds de coronauitbraak begin dit jaar probeerden veel kopers onder overnamecontracten uit te komen of probeerden zij via de rechter de voorwaarden van de overname te veranderen. Dit hoopten zij te doen met een beroep op overmacht (force majeure) en onvoorziene omstandigheden. Maar hadden zij succes? Is de coronauitbraak een reden om de overname niet af te ronden en daarvan weg te lopen?

Overmacht 

Een veelgehoorde reden om de overname niet af te ronden, is overmacht. Slaagt een beroep op overmacht, dan kan verkoper koper niet aan het overnamecontract houden. Die overmachtssituatie zat er volgens kopers steeds in dat zij door de coronauitbraak de financiering niet rond kregen en daardoor verhinderd waren de overname te doen.

Die vlieger ging echter niet op. Beschikt koper over onvoldoende financiële middelen om de koop te financieren, dan komt dat volledig voor zijn rekening. Betaling wordt immers niet verhinderd door de coronauitbraak. Overmacht hielp deze kopers niet. 

Onvoorziene omstandigheden

Naast een beroep op overmacht, deden kopers steeds een beroep op onvoorziene omstandigheden. Naar hun mening kwalificeert de coronauitbraak als een onvoorziene omstandigheid waarmee zij bij het aangaan van het overnamecontract geen rekening hadden gehouden en dat ook niet hadden kunnen doen. Als een beroep op onvoorziene omstandigheden slaagt, dan kan de rechtbank op verzoek van koper het overnamecontract wijzigen of zelfs ontbinden. Veelgevraagde wijzigingen waren het verplaatsen van de overnamedatum of het aanpassen van de koopprijs.

Kopers die een beroep deden op onvoorziene omstandigheden kregen gelijk van de rechtbank; de coronauitbraak kwalificeert als zodanig. De omvang en de impact van de coronauitbraak voor de gehele economie en maatschappij is immens en niemand hield ooit rekening met zo’n uitbraak. Echter bracht het kopers die naar de rechter zijn gestapt, niet veel.

In één bekende zaak werd enkel de overnamedatum verschoven en in een andere bekende zaak kwam de rechter tot de conclusie dat koper en verkoper bij het aangaan van het overnamecontact al hadden gesproken over de coronauitbraak en zij bewust hiervoor niets hadden geregeld in het overnamecontract.

Vanzelfsprekend kan de coronauitbraak voor nieuwe overnamecontracten niet meer worden gezien als een onvoorziene omstandigheid. De coronauitbraak is een voldongen feit. Koper en verkoper zijn ermee bekend en die kennis is verdisconteerd in het overnamecontract. Zelfs als de overheid maatregelen treft die veel verder gaan dan de intelligente lockdown eerder dit jaar.

Een beroep op onvoorziene omstandigheden gaat de koper niet meer helpen indien hij door de coronauitbraak de overname wil afblazen. Als hij die mogelijkheid wil hebben, dan zal hij bij het aangaan van het overnamecontract daar iets mee moeten doen. 

Coronaclausules 

Nu de coronauitbraak al enige tijd een feit is en een beroep op overmacht en onvoorziene omstandigheden niet zomaar meer slaagt, zijn kopers op zoek naar andere manieren om weg te kunnen lopen indien de situatie weer volledig uit de hand loopt.

Om die reden zetten zij steeds vaker zogenaamde Material Adverse Change (MAC) clausules of specifieke coronaclausules in overnamecontracten. Dergelijke clausules maken het de koper mogelijk van de overname af te zien indien bijvoorbeeld het aantal coronabesmettingen explosief toeneemt of de omzet van de target door corona flink afneemt. Alleen nog zo’n clausule kan koper helpen. Kopers moeten zich daar bewust van zijn. 

Geschreven door
Paul Hendriks, Banning Advocaten

Paul is specialist op het gebied van ondernemingsrecht bij Banning Advocaten, en voert zowel een advies- als een procespraktijk. Zo adviseert hij ondernemingen en begeleidt hij fusies en overnames. 

Nieuwste verhalen