De escrow regeling

Robin Horstman
Robin Horstman, First Legal
2 maart 2017
Een escrow regeling is een nuttig en flexibel instrument voor iemand die een bedrijf wil overnemen. Lees hier meer over op Brookz.
header image

Bij een escrow regeling wordt een deel van de koopprijs bij een bank of notaris gestort als zekerheid voor toekomstige claims van de koper. Bij overnames wordt regelmatig gebruikt gemaakt van een escrow regeling.

Dit betekent dat een deel van de koopprijs bij een bank of notaris (de Escrow Agent) wordt gestort als zekerheid voor toekomstige claims van de koper.

Zekerheid

Een escrow bestaat vaak uit een algemeen bedrag, dat dient als zekerheid voor de garanties die de verkoper heeft afgegeven. Vaak is dit een percentage van de koopprijs, bijv 10%, en voor 1,5 - 2 jaar (veelal gekoppeld aan de duur van een jaarrekening cyclus). Daarnaast worden vaak specifieke bedragen in escrow gehouden, die als zekerheid dienen voor concrete issues en risico’s die bij de overname zijn gevonden. Bijvoorbeeld een fiscaal risico of lopende claim van een klant. Als zich dat verwezenlijkt, kan dat uit de bijzondere escrow worden betaald. De duur is dan ook afhankelijk van de termijn dat dit risico nog wordt gelopen. Zo kan het totale Escrow bedrag in tranches vrijvallen.

Duidelijke afspraken

Het is belangrijk dat een escrow regeling duidelijk regelt wanneer de Escrow Agent moet uitbetalen en aan wie. AIs er binnen een termijn geen claim is ingesteld, moet de Escrow Agent het escrow bedrag uitbetalen. Als de koper binnen de termijn wel een claim jegens de verkoper heeft ingediend, zal de Escrow Agent het geclaimde bedrag onder zich houden (en alleen het eventuele restant uitbetalen), totdat een rechter of arbiter daarover heeft beslist, of partijen een regeling hebben getroffen.

Claim instellen

De verkoper moet er dus rekening mee houden dat het lang kan duren voordat hij zijn geld krijgt. Niet zelden stelt een koper vlak voor het verstrijken van de termijn nog snel een claim in, waarna een verkoper nog wel eens bereid is alsnog een bedrag te betalen om de escrow vrij te laten vallen.

Daarnaast is het belangrijk goed te regelen voor wie (koper of verkoper) de Escrow Agent het geld onder zich houdt, zeker in geval van een faillissement van de koper of verkoper, of in geval van beslaglegging op het escrow bedrag. Uitgangspunt moet zijn dat de Escrow Agent het bedrag voor zowel koper als verkoper onder zich houdt (juridisch is dit een gemeenschap en hebben de koper en verkoper een voorwaardelijke aanspraak op het bedrag).

Goedkoper dan een bankgarantie

Een escrow is voor een koper een sterke vorm van zekerheid. De regeling is flexibel en volledig maatwerk is mogelijk (verschillende tranches met verschillende release data). Nadeel voor de verkoper is dat het lang kan duren voordat de gelden vrijvallen (zeker als de koper een claim instelt) en het geld al die tijd “dood” geld is op de bankrekening van de Escrow Agent. Het is (vaak) echter goedkoper dan een bankgarantie.

Al met al een nuttig en flexibel instrument voor een koper die op zoek is naar een vorm van zekerheid.

Geschreven door
Robin Horstman, First Legal

Robin Horstman is partner en oprichter van First Legal, een nieuw concept in de advocatuur. First Legal werkt uitsluitend met ervaren specialisten. Robin Horstman houdt van het ondernemerschap en denkt vooral in kansen en mogelijkheden.

Nieuwste verhalen