De Non-Disclosure Agreement (NDA) in het overnameproces

Anouk Kolk
Anouk Kolk, Ten Advocaten
27 september 2023
De Non-Disclosure Agreement is een onmisbaar instrument in het overnameproces. Maar hoe ziet zo'n NDA er uit?
header image

De Non-Disclosure Agreement (NDA) is een onmisbaar instrument in het overnameproces. Aan de ene kant wil de verkoper verzekerd zijn van de vertrouwelijkheid van zijn informatie, aan de andere kant wil de koper niet gebonden zijn aan te strenge beperkingen voordat hij de kans heeft gehad om de waarde van de transactie te beoordelen.

Hier komt de NDA om de hoek kijken als instrument om zonder beperkingen informatie te delen, bedrijfsgeheimen veilig te stellen en een gunstige omgeving te creëren voor de onderhandelingen. 

Waarom een NDA?

De belangrijkste reden is natuurlijk de bescherming van bedrijfsgeheimen en het behouden van concurrentievoordeel. Tijdens het overnameproces worden vaak veel gevoelige bedrijfsinformatie gedeeld, zoals financiële gegevens, klantenlijsten en strategische plannen. Een NDA waarborgt dat deze informatie niet zonder toestemming wordt verspreid.

Een NDA creëert daarbij de nodige onderhandelingsvrijheid: zodra partijen hebben afgesproken dat vertrouwelijke informatie is beschermd, geeft het beide partijen het vertrouwen om openhartig en efficiënt te onderhandelen. 

Het sluiten van een NDA is daarnaast een vorm van risicobeheer. Wordt de geheimhouding toch geschonden, dan biedt de NDA mogelijkheden om juridische stappen te ondernemen en een schadevergoeding te vorderen. 

Op welk moment sluit je NDA?

De timing kan variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden en de betrokken partijen, maar over het algemeen zijn er twee belangrijke momenten waarop een NDA kan worden afgesloten:

 1. Tijdens de onderhandelingsfase: Dit kan de verkoper een zekere mate van bescherming bieden bij het delen van initiële informatie en kan de koper laten zien dat hij serieus is over de deal. 
 2. Voor de due diligence-fase: De due diligence-fase is het proces waarbij de koper grondig onderzoek doet naar onderneming en waarin dus veel gevoelige informatie wordt gedeeld. 

Inhoud van NDA in overnameproces

Geen enkele NDA is 'one size fits all'. Het is daarom van belang om ervoor te zorgen dat de bepalingen in de NDA relevant zijn voor de specifieke behoefte van de transactie. Bepalingen in de NDA die maatwerk vereisen, zijn onder andere de volgende:  

 • Welke informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt en welke niet?
 • Wat is het doel van de NDA?
 • Welke verplichtingen heeft de ontvanger, zoals geheimhouding, beperkt gebruik van de vertrouwelijke informatie en wat is de duur van deze verplichtingen? 
 • Welke juridische stappen kunnen worden ondernomen bij schending van de NDA, inclusief schadevergoedingen en gerechtelijke procedures?

Tips voor ondernemers bij gebruik van NDA

 1. Professioneel advies: Raadpleeg een juridisch expert om ervoor te zorgen dat uw NDA voldoet aan de wetgeving en juridische normen.
 2. Voorzichtigheid bij delen: Wees selectief bij het delen van vertrouwelijke informatie en deel alleen wat absoluut noodzakelijk is voor het bereiken van het beoogde doel.
 3. Documentatie: Bewaar kopieën van alle ondertekende NDA's en documenteer alle gegevensuitwisselingen die onder de NDA vallen.
 4. Periodieke herziening: Bekijk uw NDA's regelmatig en pas ze aan als dat nodig is, bijvoorbeeld wanneer de aard van de gedeelde informatie verandert.
 5. Boetebeding: Neem een boetebeding op waarin wordt bepaald dat bij schending van de NDA direct een boete verschuldigd is. Dit voorkomt dat u moet bewijzen dat u schade heeft geleden en wat de omvang daarvan zou moeten zijn. 
 6. Back-to-back: leg de verplichtingen uit de NDA door aan derde partijen die de ontvanger inschakelt, door te bepalen dat de ontvanger aansprakelijk blijft voor een schending van de NDA door deze derde partijen.
Geschreven door
Anouk Kolk, Ten Advocaten

Anouk Kolk is advocaat bij TEN Advocaten en begeleidt zowel kopers als verkopers bij overnames, herstructureringen en bij een doorstart na faillissement.

Nieuwste verhalen