Voor rekening en risico

De term 'voor rekening en risico' in een overnamecontract kan voor verwarring zorgen bij  koper of verkoper na bedrijfsoverdracht. Lees verder op Brookz
header image

24 mei 2013, Henk Brat, Banning Advocaten

De term 'voor rekening en risico' in een overnamecontract kan voor verwarring zorgen bij zowel koper als verkoper na de bedrijfsoverdracht.

In overnamecontracten zie je regelmatig bepaald dat de aandelen per de economische overdrachtsdatum voor rekening en risico van koper zijn. Deze economische overdrachtsdatum ligt doorgaans een aantal maanden voor het moment waarop de aandelen daadwerkelijk worden overgedragen en de bedrijfsovername definitief wordt.

Voor rekening en risico

Bijna altijd is die economische overdrachtsdatum 1 januari van het lopende boekjaar. Waarom nemen partijen deze bepaling eigenlijk op? Met 'voor rekening en risico van' beogen partijen te bepalen dat de winst van het over te dragen bedrijf voor rekening van de koper komt. Met andere woorden, de winst die wordt gemaakt in de periode vanaf de economische overdrachtsdatum tot aan de datum waarop de aandelen daadwerkelijk worden geleverd mag niet worden uitgekeerd en dient in de onderneming te blijven. Het betreft dan feitelijk de winst van het lopende boekjaar.

De bepaling 'voor rekening en risico van' leidt soms echter tot onduidelijkheden. Allereerst is met deze bepaling helemaal niet direct duidelijk dat verkoper geen winst mag uitkeren ten laste van het lopende boekjaar. Daarnaast is hiermee ook niet duidelijk of verkoper wel winst mag uitkeren over het voorafgaande boekjaar, zeker als de jaarrekening over het voorafgaande boekjaar nog niet is vastgesteld en er dus ook nog niets bekend is over de bestemming en uitkering van de winst. Het komt regelmatig voor dat een verkoper zich op het standpunt stelt dat zij nog gerechtigd is om winst uit te keren over het voorafgaande boekjaar, terwijl koper daar andere ideeën of verwachtingen over heeft.

De bepaling 'voor rekening en risico van' leidt soms tot onduidelijkheden.

Henk Brat

Bedrijfsoverdracht

Voorts kan verkoper er moeite mee hebben dat de winst van het lopende boekjaar niet mag worden uitgekeerd als de datum waarop de bedrijfsoverdracht definitief wordt steeds verder van de economische overdrachtsdatum komt te liggen. Verkoper zal dan immers stellen dat zij in die periode wel heeft gewerkt, maar niet de winst krijgt. Verkoper zal dat als onrechtvaardig zien. In zo'n geval zie je nog wel eens dat verkoper en koper afspreken dat de verkoper een rente vergoeding krijgt over de koopprijs en op dat punt het overnamecontract aanpassen. De rente wordt dan berekend over de periode vanaf de economische overdrachtsdatum tot de datum waarop de bedrijfsovername definitief wordt.

Ten slotte leidt de term 'voor rekening en risico van' soms tot een voor koper ongewenste discussie. Een verkoper stelt zich nog wel eens op het standpunt dat zij de garanties alleen maar wenst te geven over de periode voorafgaand aan de economische overdrachtsdatum, omdat immers vanaf die datum de aandelen voor rekening en risico van koper zijn. Koper zal daar tegen inbrengen dat verkoper tot de datum waarop de bedrijfsovername definitief wordt de onderneming heeft geleid, tot dan verantwoordelijk was voor de onderneming en ook weet wat er speelt in de onderneming. Koper zal derhalve verwachten dat verkoper de garanties afgeeft over de periode voorafgaand aan de datum waarop de bedrijfsovername definitief wordt.

Het verdient derhalve aanbeveling om de term 'voor rekening en risico' te vermijden en nauw keurig te omschrijven wat partijen exact voor ogen hebben.


Henk Brat
Henk Brat, Banning Advocaten

Henk Brat is partner bij Banning Advocaten. Henk richt zich op M&A-trajecten, geschillenbeslechting en (complexe) onderhandelingen binnen ondernemingen. Hij treedt op voor aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en investeerders.

Bedrijf overnemen?

Ben je als ondernemer op zoek naar een bedrijf om over te nemen of als investeerder om te participeren in een bedrijf? Bekijk dan alle actuele bedrijven te koop aangeboden op Brookz!

Plaats een (anoniem) bedrijfsprofiel

Plaats nu een anoniem verkoopprofiel op Brookz en breng uw bedrijf onder de aandacht van 35.000+ ondernemers en investeerders!

Vestius Advocaten

Wij zijn een niche kantoor dat specialist is op het vlak van fusies & overnames (M&A), venture capital en private equity transacties, corporate recovery en diverse vormen van strategische samenwerkingsverbanden zoals joint ventures

Gerelateerde artikelen

Aandachtspunten bij werknemersparticipaties: zorg voor zakelijke voorwaarden

Werknemers belonen met aandelen in het bedrijf lijkt een slimme zet, maar er zijn enkele belangrijke aspecten om in gedachten moeten houden.

lees meer >

Het belang van een goede intentieovereenkomst voor de kandidaat-koper

Dit zijn drie belangrijke punten die vanuit het oogpunt van de kandidaat-koper in de intentieovereenkomst moeten worden geregeld.

lees meer >

De earn out: win-win of lose-lose?

Het structureren van earn-out-bepalingen in koopovereenkomsten vereist zorgvuldige afweging en een heldere formulering. 

lees meer >