Margreet Diemel-Boonacker
Margreet Diemel-Boonacker, JPR Advocaten

Margreet Diemel-Boonacker is senior jurist bij JPR Advocaten. Ze heeft notarieel recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft in 2012 de beroepsopleiding Notariaat succesvol afgerond. Margreet heeft zich binnen de nationale en internationale ondernemingsrechtpraktijk onder andere beziggehouden met oprichtingen, statutenwijzigingen, (her)structureringen en reorganisaties van vennootschappen, verenigingen, stichtingen en de daarbij behorende structuren.

Nieuwste verhalen