Vooruitblik 2023 door 4 overnameadviseurs: 'Opportunisme maakt plaats voor realisme'

Peter Rikhof
Peter Rikhof, Brookz
12 december 2022
Vier ervaren overnameadviseurs over het bijstellen van prijsverwachtingen, de investeringsdruk van private equity en banken die steeds kritischer worden.
header image

De overnamemarkt is dit jaar duidelijk afgekoeld. Toch heeft iedereen het nog steeds onverminderd druk. Vier ervaren adviseurs over het bijstellen van prijsverwachtingen, de investeringsdruk van private equity en banken die steeds kritischer worden bij een financieringsaanvraag. 'De overnamemarkt is realistischer geworden, de lucht is eruit.'

De afgelopen twee jaar waren tropenjaren voor overname-advieskantoren. Het aantal transacties lag substantieel hoger dan voorgaande jaren en in sommige sectoren leken de bomen tot aan de hemel te groeien. Ook 2022 zal bij de meeste M&A-kantoren de boeken in gaan als een succesvol jaar.

Maar er is onzekerheid over de toekomst. Inflatiecijfers die tot voor kort ondenkbaar waren, energieprijzen die door het dak gaan en stijgende rente trekken een wissel op de economie. Toch zijn de ervaren adviseurs die in het kantoor van Brookz zijn aangeschoven niet pessimistisch.

Overnamemarkt 2023

Friso Kuipers (AenF Partners), Bart de Volder (HLB Witlox Van den Boomen), Christian van der Heijden (Joanknecht) en Bart Severijns (RSM) hebben alle vier nog steeds een volle orderportefeuille. En er zijn ook nog maar weinig tekenen dat het aantal overnametransacties in het MKB afneemt.

'Wij hebben het onverminderd druk', zegt Severijns van RSM. 'Het echte opportunisme is wel uit de markt, maar transacties die een sterke rationale dragen gaan onverminderd voort. In een aantal sectoren is het doen van transacties moeilijker geworden, maar dit leidt ook tot een verschuiving van de vraag naar andere sectoren. Wat betreft het totaal aantal transacties beweegt de markt terug naar pre-corona-levels, hetgeen in meerdere opzichten ook gezond is.'

'Voor veel bedrijven is 2021 een recordjaar geweest', stelt Van der Heijden van Joanknecht. 'Er zijn bedrijven aan de verkoopkant die het momentum willen benutten om een transactie te doen. Tegelijkertijd merk ik dat er een kritischere houding ontstaat aan de koperskant vanwege de onzekerheid in de markt. Er zullen transacties blijven, maar de echte overspannenheid gaat er iets af. Dat is ook goed, denk ik.'

De Volder (HLB Witlox Van den Boomen): 'Sommige ondernemers pakken hun momentum en doen hun bedrijf versneld in de verkoop, terwijl andere ondernemers er juist voor kiezen om pas op de plaats de maken. We zien dat opvolgings- en overdrachtstransacties naar voren zijn gehaald, mede door onzekerheid omtrent de eventuele wijziging van de bedrijfsopvolgingsregeling.'

Ook Kuipers van AenF Partners signaleert nog geen terugval van het aantal transacties in het MKB-segment: 'Er zijn genoeg kopers met voldoende middelen, met name investeringsclubs die bezig zijn met buy-and-build. Als je met je onderneming in een markt zit waar je je prognoses haalt, kun je nog steeds prima deals doen.'

Hebben jullie al ondernemers moeten teleurstellen omdat ze niet de prijs kunnen krijgen voor hun bedrijf die ze in gedachten hadden?

Van der Heijden: 'Het is onze taak om eerlijke verwachtingen te scheppen. Ik zie wel eens transacties niet doorgaan doordat er te hooggespannen prijsverwachtingen zijn bij de verkoper of doordat de verkoper een te mooi verhaal heeft geschetst en door het ijs zakt bij het boekenonderzoek.'

Kuipers: 'We zeggen aan het begin van een traject altijd tegen een ondernemer dat het belangrijk is om realistisch te zijn in je voorspellingen. Ga liever aan de voorzichtige kant zitten. Tijdens het boekenonderzoek worden er altijd dingen gevonden die minder positief zijn, dan is het fijn als je dat kunt uitruilen tegen een overperformance. Anders kom je in de vervelende situatie terecht waarin je moet heronderhandelen. Om dat te voorkomen maken wij ook vaak een audit file-analyse. We gaan de audit files door met een scherp oog op schommelingen in werkkapitaal, vreemde boekingen en ongebruikelijke transacties. Werkkapitaal is namelijk vaak één van de heikele punten tijdens een onderhandeling.'

Severijns: 'Een realistische inschatting van de duurzame resultaten blijft belangrijk, dat is nu niet anders dan twee jaar geleden. Teleurstellingen voorkom je door een goede voorbereiding. Wij hebben een eigen financiële en fiscale due diligence-praktijk. In de meerderheid van de gevallen laten we een vendor assist opstellen. Dit leidt tot een strakke inkadering van de risico’s en daarmee tot een hogere dealzekerheid.'


Je las een fragment uit het rondetafel-interview met vier overnameadviseurs en is in zijn geheel te lezen in de Brookz 500. Ben je benieuwd welke kansen en bedreigingen er voor ondernemers liggen op de overnamemarkt in 2023? Dan is de editie van 2023 met één druk op de knop te bestellen.

Peter Rikhof
Geschreven door
Peter Rikhof, Brookz

Peter Rikhof studeerde Economie (Vrije Universiteit) en Journalistiek (Erasmus Universiteit)

Hij is oprichter en algemeen directeur van Brookz & mede-oprichter van Dealsuite en ValuePartner. Daarnaast is hij schrijver van de boeken:

Eerder was hij hoofdredacteur van Management Team en bedenker en hoofdredacteur van ondernemersplatform Sprout.

Als ondernemer was hij de afgelopen 15 jaar betrokken bij meer dan 10 overnametransacties. Ook haalde hij onlangs een investering van meer dan 3 miljoen euro op voor het internationale M&A-platform Dealsuite.

Nieuwste verhalen