Netto contante waarde (NCW)

De netto contante waarde draait om de som van alle toekomstige geldstromen. Je gebruikt deze formule bij het kopen van een bedrijf.
header image

26 oktober 2021, Wietze Willem Mulder, Brookz

Wil je weten of een investering voldoende rendement oplevert of wil je weten of een aan te kopen bedrijf er financieel gunstig voor staat? Dan kan je dit op verschillende manieren snel inzichtelijk maken. De netto contante waarde is daar één van.

Netto contante waarde: wat is het?

De netto contante waarde draait om de som van alle toekomstige geldstromen. Deze bereken je door de huidige waarde van de toekomstige kosten af te trekken van de contante opbrengsten. Hiermee wordt heel snel duidelijk of het rendement van het te kopen bedrijf groter is dan de aankoop.

Het grote voordeel van deze methode is de factor tijd, omdat de waarde van geld afhankelijk is van inflatie, koopkracht, etc. Een nadeel is dat projecten of aankopen van verschillende omvang door deze tijdsvoorkeur niet eenvoudig met elkaar zijn te vergelijken. Andere nadelen zijn dat de berekening geen rekening houdt met eventuele verborgen kosten en dat de rentevoet bij investeringen in de verre toekomst onzeker is.

Hoe bereken je de netto contante waarde?

De netto contante waarde van een bedrijf kun je berekenen met behulp van de tijdsperiode en de vermogenskostenvoet (of rentevoet). 

De formule voor de netto contante waarde luidt als volgt:

NCW = toekomstige waarde / ((1+i)^t), waarbij i de vermogenskostenvoet is en t de periode waarover je de investering of aankoop beschouwt.

Een formule invullen kan eigenlijk iedereen, maar de rentevoet in de formule bepaalt in grote mate de uitkomst van de formule. En met de keuze van de vermogenskostenvoet doe je een voorspelling van de toekomstige vermogens-, rente- en inflatie ontwikkeling. Heb je hier zelf geen ervaring mee, vraag dan een financieel adviseur om raad. 

Voorbeeldberekening

Stel je voor dat er een bedrijf te koop wordt aangeboden waar jij interesse in hebt. Voor €150.000,- mag jij jezelf de nieuwe eigenaar noemen. De jaarlijkse kasstroom van de onderneming is 30.000 euro en de jaarlijkse vermogenskostenvoet is 7%. De snelle NCW-methode bepaalt of je op een termijn van een jaar spijt hebt van deze aankoop of dat je hiermee een mooie uitbreiding kunt regelen. Invullen in de formule geeft een NCW van: 30.000 / (1+0,07)^1 = 28.037 euro. 

De contante waarde van de investering is de netto contante waarde minus het investeringsbedrag. In dit geval dus 28.037 – 150.000 = - €121.963,-. Over één jaar valt met gelijkblijvende bedragen alleen te concluderen dat je NCW-waarde kleiner is dan in beginsel aangenomen. Het goede nieuws is dat je een bedrijf niet koopt om het na één jaar weer te verkopen; dan is je terugverdientijd simpelweg te kort.


Wietze Willem Mulder
Wietze Willem Mulder, Brookz

Wietze Willem Mulder is Manager Content bij Brookz. Hij studeerde journalistiek en schreef voor zakelijke titels als FEM Business, Sprout, De Ondernemer en Management Team. Tevens is hij co-auteur van de handboeken Hoe koop ik een bedrijf? en Hoe verkoop ik mijn bedrijf?.

Bedrijfswaarde berekenen?

Met de nieuwe Brookz waarderingstool heb je binnen 15 minuten een onderbouwde waardering die je kunt downloaden als PDF-rapport. Check nu!

Plaats een (anoniem) bedrijfsprofiel

Plaats nu een anoniem verkoopprofiel op Brookz en breng uw bedrijf onder de aandacht van 35.000+ ondernemers en investeerders!

Gerelateerde artikelen

ESG: duurzaam ondernemen en waardecreatie in harmonie

ESG-beleid leidt niet alleen tot een hogere waardering van je onderneming, maar staat ook synoniem aan uitmuntend ondernemerschap.

lees meer >

Bedrijfswaardering in roerige tijden

Voor een optimale bedrijfswaardering is het belangrijk om te kijken naar wat er in de sector speelt, de reacties van concurrenten te monitoren en de best practices te volgen.

lees meer >

Bedreigen double digit-inflatiecijfers uw zaak?

Welke impact heeft de extreem hoge inflatie op de waarde van een onderneming en op de waardecreatie voor de toekomst?

lees meer >