Wat doet staatsteun met de waardeperceptie?

Geert Hoedjes
27 november 2020
Is er voorbode voor een tsunami aan faillissementen? En wat doet dat met de waardeperceptie van een koper en verkoper?
header image

Oktober bereikte ons land het laagste aantal faillissementen sinds augustus 1999. Is dit de voorbode voor een tsunami aan faillissementen of hebben de financiële steunpakketten van de overheid daadwerkelijk bijgedragen aan de overlevingskansen van bedrijven?

Staat de etalage vol met spookondernemingen? Wat is in deze onzekere tijden belangrijk bij een bedrijfswaardering? Zomaar enkele vragen die aan de orde van de dag zijn, in deze bijdrage onze visie.

Businessmodel

Veel ondernemers worden gedwongen creatiever te zijn dan ooit. Het veranderen van het businessmodel en herstructurering zijn in deze tijd meer regel dan uitzondering. Of dit er ook voor zorgt dat zij lean & mean uit de crisis komen is nog maar de vraag.

Veel bedrijven worden kunstmatig in stand gehouden door overheidssteun. Dit brengt risico’s met zich mee op de fusie- en overnamemarkt. De financiële impact van corona zorgt immers ook voor een steeds groter verschil in waardeperceptie tussen koper en verkoper. Dit terwijl een realistische waarde ter onderbouwing van de koopprijs belangrijker is dan ooit tevoren. 

Overleven of begraven?

Veel groeiambities staan inmiddels al in de ijskast. Grote en minder grote deals ketsen af of worden uitgesteld. Belangrijke economische pijlers zijn negatief. Alleen al in de horeca verwacht meer dan 40 procent binnen een jaar noodgedwongen te moeten stoppen met hun onderneming.

Wat doet dit met de waarde van dergelijke ondernemingen? Dit zorgt er mede voor dat ondernemers op de valreep hun bedrijf in de etalage zetten met een niet reële prijsverwachting. Recente ontwikkelingen leren ons dat strategische partijen en investeringsmaatschappijen het geduld van menig ondernemer op de proef stelt.

Vorm gedegen toekomstvisie

Hoe beoordeel je of de onderneming voldoende flexibel, slagvaardig en duurzaam is? Is de onderneming na corona in staat om terug te keren naar het niveau van voor de crisis? Tijdens het boekenonderzoek verdient dit onderdeel extra aandacht.

Laat je niet leiden door rooskleurige businessplannen, maar werp een kritische blik naar het verleden - ook al zit de waarde in de toekomst. Vanzelfsprekend is een goede visie op de toekomstige verdiencapaciteit ook van evident belang. Reken meerdere scenario’s door, de economische vooruitzichten zijn immers op wereldwijd niveau onzeker.

Daar komt bij dat door de staatssteun veel ondernemingen een enorm waterhoofd hebben gekregen. Zijn ze nog levensvatbaar zonder de injecties? Zo ja, wat is de toekomstige rol van de directeur-grootaandeelhouder in het businessmodel? Wat zijn waardeverhogende verbeterpunten? Economische vraagstukken die in de huidige tijd extra aandacht verdienen voor de juiste waardering van de onderneming.

Geschreven door
Geert Hoedjes, JAN© Fusies & Overnames

Geert Hoedjes is sinds 1 juli 2014 vakgroep manager corporate finance bij JAN© en heeft Financial Management aan Business Universiteit Nyenrode gestudeerd. De afgelopen jaren is hij betrokken geweest bij vele (familie)overnames, MBI’s, MBO‘s en waarderingsvraagstukken.

Nieuwste verhalen