BDO Corporate Finance begeleidt Bolster bij het verkrijgen van meerderheidsbelang in Public Search 2Artboard 91

BDO Corporate Finance begeleidt Bolster bij het verkrijgen van meerderheidsbelang in Public Search

Public Search is marktleider in de zorg en in het onderwijs, wanneer het gaat om bemiddeling van financiële professionals. Zij streeft er naar om deze positie, met behulp van Bolster Investment Partners, ook in het lokaal bestuur te verkrijgen. Zij doen dat door middel van detachering van eigen medewerkers, interim-management van freelancers en werving en selectie.

BDO M&A

BDO M&A is specialist in advisering op het gebied van koop en verkoop van ondernemingen, management buy-outs, waardebepalingen, (transactie)financieringen, transaction advisory services en business restructuring. De dienstverlening van BDO M&A kenmerkt zich door een heldere structuur en een ondernemende en pragmatische aanpak. Haar adviseurs hebben de kennis, ervaring en het inlevingsvermogen om ook in complexe situaties een gedegen advies te geven. Mocht een transactie over de grens reiken dan kan BDO M&A een beroep doen op de expertise van het internationale BDO M&A Network.

Datum van de deal: 2021-10-12