'Madelief blijft Madelief', ook na de overname

'Madelief blijft Madelief', ook na de overname

Beschrijving

Ongeveer 18 jaar geleden kregen wij, Monique Francissen en Franciel Peters, de kans om een kleinschalig kinderdagverblijf te starten. Ons Madelief Kindercentrum is inmiddels uitgegroeid tot een kinderopvangorganisatie met 3 locaties en 35 medewerkers.

Met veel motivatie, plezier en creativiteit hebben wij het bedrijf geleidt. Maar toch werd het eens tijd om andere dingen te gaan doen.


Na ons besluit om te stoppen met ons bedrijf, zijn we op zoek gegaan naar een bedrijfsovername-adviseur. Belangrijke voorwaarden voor ons waren, dat de identiteit van het bedrijf behouden zou blijven, dat er goed gezorgd zou worden voor de medewerkers, dat het gevoel goed zou zijn en tenslotte dat de verkoopprijs acceptabel zou zijn.


Gevoelsmatig en door het concept ('no cure no pay') zijn we terecht gekomen bij Company Brokers, waarbij zij aangaven dat het goed zou komen. Er kwamen gesprekken, bezichtigingen en onderhandelingen tot het moment dat er een akkoord kwam met de nieuwe eigenaren Peter-Jan Donders en Jeroen Buyink. Zij hebben enkele andere kleinschalige kindercentra en wij hebben er alle vertrouwen in dat zij Madelief verder kunnen ontwikkelen en Madelief een mooie toekomst gaan geven. Een succesvol traject voor alle partijen. 

--------

Het verhaal zoals Monique en Franciel van Madelief Kindercentrum het overnametraject hebben ervaren:

'Ongeveer 18 jaar geleden vroeg onze voormalige werkgever en bestuurder van een zorginstelling ons, om voor de kinderen van de medewerkers een kinderopvang te realiseren. Op zijn terrein kregen we de mogelijkheid om een ruimte te gebruiken en bood ons hulp met het opstellen van het ondernemersplan. We waren erg enthousiast en zo is het gelopen dat, na een half jaartje organiseren, de deuren van ons kleinschalig kinderdagverblijf werden geopend. In 18 jaar is ons bedrijf gegroeid naar een kinderopvangorganisatie met 3 locaties waar 35 medewerkers werkzaam zijn. Met veel motivatie, plezier en creativiteit hebben we ons bedrijf geleid maar er waren ook veel momenten en periodes die wij als zwaar hebben ervaren.


Drie jaar geleden was het mijn motivatie om graag binnen afzienbare tijd te stoppen met het bedrijf. De bedrijfsvoering, ik ben erg perfectionistisch van aard, begon mij zwaar te vallen en omdat ik de vijftig gepasseerd was, wilde ik graag een rustiger bestaan. Mijn compagnon dacht er een poosje over na en zei: “we hebben samen het bedrijf opgestart en gaan ook samen stoppen, we gaan het overdragen!”.


We hebben op Google gezocht naar een bedrijfsmakelaar die ons een goede en betrouwbare indruk gaf, vervolgens zijn we met twee bedrijven in gesprek gegaan waaronder Company Brokers. Gevoelsmatig en door het concept (op “no cure no pay” basis) hebben we Company Brokers de opdracht gegeven om een geschikte partij te vinden om ons bedrijf aan over te dragen. 


Wat wij belangrijk vonden was dat de identiteit van het bedrijf behouden zou blijven, dat er goed gezorgd zou worden voor onze medewerkers, dat het gevoel goed zou zijn en tenslotte dat de verkoopprijs acceptabel zou zijn.


Na een dag vele gegevens aangeleverd te hebben en afspraken gemaakt te hebben aangaande de verkoopvoorwaarden, stelde Willem, van Company Brokers, een informatiememorandum op dat op een geschikt moment op het overnameplatform Brookz werd gezet. Willem was hoopvol en optimistisch, wij vonden het spannend of er überhaupt geïnteresseerden zouden reageren en dat het nu serieus ging worden.


Maar de belangstellenden kwamen, er werden verschillende gesprekken met Willem gepland, er kwamen kennismakingen op ons bedrijf en sommigen leidden tot onderhandelingen tussen de belangstellende bedrijven en ons.


In januari van vorig jaar was er een organisatie die graag ons bedrijf wilde overnemen en ook wij waren enthousiast over die partij, er kwamen onderhandelingen en ook daar kwamen we uit! 


Maar helaas, toen kwam de coronacrisis en dat leidde ertoe dat de verkoop niet door ging, de organisatie durfde de onzekerheid niet aan.


Willem adviseerde om ons bedrijf even van Brookz af te halen om vervolgens een nieuw moment te kiezen om het te herplaatsen, dit werd november. Willem gaf ons steeds het vertrouwen en de begeleiding die wij nodig hadden, hier waren we heel tevreden over. Opnieuw kwamen er gesprekken, bezichtigingen en onderhandelingen totdat er een moment kwam dat er een akkoord kwam tussen een mooie organisatie en ons. Na het akkoord volgde het due dillengce onderzoek, er werd grondig onderzocht of alle gegevens die we verstrekt hadden juist waren. Toen we ons verantwoord hadden, werd uiteindelijk de overnamedatum vastgesteld en werden de contracten getekend. Direct de dag erop werden de medewerkers en de klanten ingelicht, dit vonden we erg spannend omdat we het moeilijk in konden schatten hoe er gereageerd zou worden op ons besluit. We hadden het verkooptraject met maar enkelen besproken zodat het nieuws als een verrassing kwam. Gelukkig kregen medewerkers en klanten snel vertrouwen in de nieuwe eigenaar en in de situatie na overname.


De overnameperiode werd gesteld op 3 maanden, deze periode hebben we als zwaar ervaren. De eerste tijd misten wij toch het vertrouwen in een goede overdracht maar gaandeweg kwam dit goed, het is toch je 'kindje' dat je uit handen geeft.


Nu hebben we de overdracht erop zitten, we zijn beiden op vakantie gegaan en konden aan het bedrijf denken zonder ons grote zorgen te maken, we konden het loslaten. Nu kiezen we allebei voorlopig voor rust, we hebben nog geen concrete plannen wat we nu gaan doen. 
En wat de toekomst ons zal brengen, we gaan het zien...'

Company Brokers
 • Donkereind 35

  3645 TC Vinkeveen

 • + toon alle adressen

 • Hoog en Wellerlaan 1

  3829 AW Hooglanderveen

 • Pierinkdijk 14

  7275 AJ Gelselaar

 • Dirk Ockerpad 4

  6586 AH Plasmolen

 • Weide 5

  4206 CH Gorinchem