Conatum Bedrijfsadvies begeleidt Willems Installatiebedrijven B.V. bij verkoop 2Artboard 91

Dat elektrotechnische installatiebedrijven op dit moment erg 'gewild' zijn, ondervond Conatum Bedrijfsadvies toen zij het investment proposal plaatste van Willems Installatiebedrijven B.V. uit Roermond.

De directie-aandeelhouders van genoemde onderneming was voornemens hun leven een andere invulling te gaan geven en op zoek te zijn naar een geschikte overnamekandidaat voor hun onderneming. Omdat zowel binnen de familiaire kring alsmede het personeelsbestand geen overnamekandidaat beschikbaar was en om de bestaande marktpotentie nog sneller en succesvoller gestalte te geven, zochten de ondernemers daarom naar een externe overnamekandidaat. 

De potentiële kopers stonden letterlijk in de rij en de biedingen ontliepen elkaar nauwelijks. Uiteindelijk werd de keuze gemaakt voor de overnamekandidaat Dierx Electroservice uit Herten, een onderneming die qua bedrijfscultuur het beste paste bij de bedrijfscultuur van Willems Installatiebedrijven B.V.

Op 18 februari 2021 tekenden koper en verkoper de koopovereenkomst en kon Conatum terug zien op een succesvol begeleid verkooptraject.  

Datum van de deal: 2021-02-18

Namens Conatum Bedrijfsadvies waren betrokken bij verkoop Willems Installatiebedrijven B.V.

Sjef Theunissen

Sjef Theunissen