Conatum Bedrijfsadvies

Bedrijfsoverdacht, waardering, advies en financiering

Verkoop of aankoop van een onderneming is een intensief en complex traject waarbij deskundigheid vereist is. Dit proces vraagt professionele en deskundige begeleiding van adviseurs die de gehele materie kunnen overzien. Daar waar nodig moet in overleg met de verkoper of de koper aanvullende specifieke expertise ingeschakeld worden.

Hele traject
Conatum Bedrijfsadvies begeleidt het gehele traject vanaf het eerste gesprek tot en met de uiteindelijke transactie. Soms ook daarna, tijdens de integratie.  Gedurende het gehele traject beschikt u daarmee over één aanspreekpunt. Wij overzien de materie en schakelen waar nodig andere specialisten in. Uw belang is daarbij ons belang!

Once in a lifetime
We betrekken onze klanten op persoonlijke en professionele wijze bij het proces. We stemmen voortdurend af over de voor het proces essentiële zaken, stellen hen op de hoogte van de noodzakelijke details, de voortgang en de ontwikkelingen.

Voor veel mensen is een bedrijfsoverdracht een ‘once in a lifetime’ aangelegenheid en dan zoekt u natuurlijk de beste begeleiding en een eerlijk advies.

Groot netwerk
Conatum beschikt over de kennis en de ervaring om het gehele traject te begeleiden. De markt is vaak ondoorzichtig en koper en verkoper weten elkaar soms moeilijk te vinden. Conatum Bedrijfsadvies heeft een groot netwerk en is daardoor in staat om de markt in kaart te brengen en vraag en aanbod adequaat bij elkaar te brengen.

Betrouwbare waardebepaling
Het maken van een betrouwbare waardebepaling mag één van de speerpunten van Conatum Bedrijfsadvies genoemd worden.

Sinds 1999
Conatum Bedrijfsadvies begeleidt sinds 1999 elk jaar tientallen bedrijfsoverdrachten in diverse sectoren.

Kantoor adres:

  • Conatum Bedrijfsadvies
  • Markt 14
  • 6211 CJ Maastricht