Match Plan begeleidt Adex Groep met PPA (Purchase Price Allocation)

Beschrijving

Match Plan heeft Adex Groep ondersteunt bij de uitvoering van de Purchase Price Allocation. Dit verzoek is gedaan naar aanleiding voor financiële rapportage doeleinden bij het opstellen van de jaarrekening. Een Purchase Price Allocation, of Kostprijs Allocatie, geeft invulling aan de wijze waarop een onderneming de aankoopprijs van een overname verwerkt in de jaarrekening. Match Plan heeft Adex Groep hierin ondersteunt bij de waardering van de immateriële vaste activa.

Over Adex Groep

In oktober 2022 heeft het management van Bnext.nl Aannemingen (waar Bnext.nl Projecten, Bnext.nl Sloopwerken, Bnext.nl Milieu, Bnext.nl Grondstoffen en Bnext.nl Hubs onder vallen) de aandelen van dat onderdeel van Bnext.nl overgenomen. Deze groep van bedrijven gaat vanaf nu verder als Adex Groep. Met de naamswijziging naar Adex Groep wordt de verzelfstandiging bekrachtigd.

Adex Groep is een duurzame aannemer in de sloopsector, recyclaar van bouw- en sloopreststromen en verwerker van bedrijfsafval. Ze spelen een cruciale rol in de transitie naar de circulaire economie. De volgende drie activiteiten zijn ze mee bezig: sloopwerken en projecten, recycling, en bedrijfsafval.

Rol van Match Plan

Match Plan heeft het Adex Groep ondersteund met een Purchase Price Allocation. Dit verzoek is gedaan naar aanleiding voor financiële rapportage doeleinden bij het opstellen van de jaarrekening. Deze waarderingsopdracht is onder verantwoordelijkheid van Richard Peeters (Director Valuations) uitgevoerd.

Match Plan Fusies en Overnames
  • Pandhuijsenpad 5

    5038 CV Tilburg

  • + toon alle adressen

  • Nassau Ouwerkerkstraat 3

    2596 CC Den Haag