MKB Fonds - Futureproof Group Holding

Beschrijving

Futureproof Group Holding (‘FPG’) is de groepsholding van drie ondernemingen, Joheco Automatisering, Computerwacht en Advisor ICT Solutions. MKB Fonds is in 2013, na de overname van Joheco Automatisering, een buy and build strategie gestart voor ondernemingen in de ICT-dienstverleningssector. In het kader van deze strategie werd FPG opgericht, een overkoepelende organisatie waaronder vergelijkbare of complementaire deelnemingen een samenwerkingsverband konden aangaan. In februari 2016 trad naast Joheco Automatisering, Computerwacht toe tot Futureproof Group.

MKB Fonds verwierf in december 2016 een belang in Advisor ICT Solutions, tevens ICT-dienstverlener. Advisor ICT Solutions en de bedrijven binnen FPG bleken te kunnen profiteren van elkaars expertise en deelden wanneer mogelijk kennis en kunde. Om deze samenwerking ook juridisch te onderstrepen werd in juli 2018 een nieuwe koopholding opgericht, Futureproof Group Holding. Onder Futureproof Group Holding zijn Joheco Automatisering, Computerwacht en Advisor ICT Solutions en Xantion samengevoegd.

De ondernemingen blijven onder hun eigen naam en directie opereren maar kunnen door het samengaan binnen FPG profiteren van kennisdeling, synergieën en schaalvoordelen. Daarnaast kunnen zij sneller en beter inspelen op veranderingen binnen de dynamische markt.

MKB Fonds
  • Amsteldijk Noord 55

    1183 TE Amstelveen