MKB Fonds

MKB Fonds is een leidende en één van de meest actieve participatiemaatschappijen binnen het Nederlandse MKB-segment

Over MKB Fonds

MKB Fonds, opgericht in 2011, is een leidende en onafhankelijke participatiemaatschappij, gespecialiseerd in het investeren in solide en volwassen Nederlandse MKB-bedrijven. Deze bedrijven zijn doorgaans in handen van de oprichter(s) of hun familie. Het primaire doel bij investeringen van MKB Fonds is het faciliteren van gefaseerde bedrijfsopvolgingen, beter bekend als pre-exits. Sinds haar oprichting heeft MKB Fonds tezamen met tientallen ondernemers talrijke succesvolle pre-exits bewerkstelligt, getuigend van haar expertise en vaardigheid omtrent deze transactiestructuur.


Waardecreatie

MKB Fonds implementeert voor veel van haar participaties een ‘buy-and-build’ strategie. Hierbij doet MKB Fonds, in samenwerking met haar participaties, strategische additionele overnames (‘add-ons’) van vergelijkbare of complementaire bedrijven. Deze strategie bevordert de uitbreiding van de ondernemingen, wat resulteert in versnelde groei en aanzienlijke waardevermeerdering. De combinatie van de pre-exit transactiestructuur en het toepassen van de buy-and-build strategieën heeft de waardecreatie van de participaties van MKB Fonds significant gestimuleerd.

Daarnaast treedt MKB Fonds op als een proactieve en pragmatische partner voor de directies van haar participaties, waarbij MKB Fonds zich voornamelijk richt op het professionaliseren en stimuleren van de groei binnen deze bedrijven. Kenmerkend voor MKB Fonds is de combinatie van een lange termijn waardecreatie strategie, gecombineerd met een flexibele fondsstructuur zonder vaste investeringstermijn. Dit stelt MKB Fonds in staat om duurzame keuzes te maken. Het solide trackrecord bevestigt deze resultaten.

MKB Fonds ondersteunt de directies van haar deelnemingen actief op het gebied van:

 • Strategie: Het formuleren van een heldere groeistrategie voor de komende vijf jaar. Wat zijn de doelen voor de onderneming en wat is er nodig om daar te komen?
 • Inzicht, structuur en organisatie: Het inrichten van een goede managementrapportage en het definiëren van KPI’s, waarbij voor alle stakeholders (directie, investeerder, bank en managers) de juiste (stuur)informatie beschikbaar komt.
 • Optimaliseren: Het bieden van ondersteuning bij onder andere het optimaliseren van de processen, de administratieve organisatie, het verdienmodel, de werkkapitaalbehoefte evenals kostenbeheersing.
 • Groei: Wanneer bovenstaande punten zijn gerealiseerd is er een een solide basis voor verdere groei. Daarbij ondersteunt MKB Fonds bij het maken van groeikeuzes in producten en markten, alsmede het actief ondersteunen bij de buy-and-build strategie.


Investeringsbeleid

Het investeringsbeleid van MKB Fonds focust zich op Nederlandse MKB-bedrijven met solide continuïteitsperspectief met de volgende kenmerken:

 • Groothandel of zakelijke dienstverlener (B2B).
 • De onderneming bestaat ten miste vijf jaar.
 • Operationele winstgevendheid (EBITDA) van > € 500 duizend voor zakelijke dienstverleners en > € 750 duizend voor groothandels.
 • Ondernemingswaarde van € 3 miljoen tot € 30 miljoen.


Trackrecord

MKB Fonds heeft per december 2023 in totaal zes gesloten fondsen opgericht, waarvan er drie succesvol zijn afgewikkeld. Deze fondsen zijn gefinancierd door de uitgiftes van MKB Obligaties en MKB Aandelen aan particuliere beleggers, met een totaal opgehaald vermogen van € 100 miljoen. MKB Fonds heeft per december 2023 95 transacties succesvol afgerond en beheert 17 participaties verspreid over de fondsen. Deze participaties realiseerden in 2022 een gezamenlijke omzet van circa € 425 miljoen en bieden werkgelegenheid aan ruim 800 mensen in binnen- en buitenland.

Dealpublicaties

Contactpersonen

MKB Fonds
 • Amsteldijk Noord 55

  1183 TE Amstelveen