Valor Corporate Finance

Een onafhankelijke en objectieve overname-, waarderings- en financierings- en herstructureringspecialist in iedere situatie.Kantoren: Groningen en Leeuwarden

Over Valor Corporate Finance

Valor Corporate Finance houdt zich bezig met het regisseren van bedrijfsovernames, de waardebepaling van ondernemingen en het realiseren van bedrijfsfinancieringen.

Daarnaast beschikken wij over de kennis en expertise van schuldsanering en herstructurering.

Valor is niet verbonden aan een accountantskantoor of een andere zakelijke dienstverlener. Daarmee garanderen wij een onafhankelijke en onpartijdige positie ten opzichte van onze opdrachtgever. Ook wanneer wij voor u een bijzonder belang vertegenwoordigen als partijdeskundige, kunt u rekenen op onze objectieve opstelling.

Persoonlijke aanpak

Valor Corporate Finance is de regisseur bij de overdacht van ondernemingen. We begeleiden ondernemers en andere belanghebbenden bij de aan- en verkoop, fusie en waardering van ondernemingen in alle sectoren. Hierbij hanteren we een persoonlijke benadering waarbij we oog houden voor de belangen van de betrokken partijen. Valor begeleidt de gehele transactie van het zoeken van een potentiële koper en/of verkoper tot en met het afsluiten van de koopovereenkomst c.q. share purchase agreement (SPA). 

Contactpersonen

Valor Corporate Finance
  • Willemskade 15a

    8911AX Leeuwarden