De opdrachtgever en WHOA

De WHOA zorgt ervoor dat een onderneming die in de kern gezond is maar teveel schulden heeft, de tijd krijgt om tot afspraken te komen met zijn schuldeisers.
header image

9 september 2022, Ko Kuzee, Centrum voor Bedrijfsopvolging (CvB)

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) zorgt ervoor dat bestaande verplichtingen van een onderneming op datum-aanvraag WHOA bij de rechtbank worden bevroren. Aflossingsverplichtingen aan banken, aflossing van achterstanden bij de Belastingdienst (bijvoorbeeld i.v.m. covid vanaf oktober 2022) worden dan opgeschort in afwachting van een schuldsanering. 

Op deze wijze verkrijgt een onderneming die in de kern gezond is maar teveel schulden heeft, de tijd om tot afspraken te komen met zijn schuldeisers. Uiteraard zijn er aan de WHOA de nodige voorwaarden verbonden (waaronder de inbreng van nieuw geld). Voor meer diepgaande toelichting verwijzen wij naar de vele publicaties die op internet beschikbaar zijn.

Scenario's opstellen

Begin dit jaar werd één van onze relaties geconfronteerd met een brief van één van zijn klanten dat deze een WHOA-traject had ingezet. Onze relatie is een financieringsmaatschappij met een substantiële lening aan deze onderneming, maar geen ervaring met de WHOA, noch met ondernemingen in betalingsproblemen. Zij hebben het Centrum voor Bedrijfsopvolging gevraagd om diverse scenario’s te ontwikkelen met als doel zoveel mogelijk het verlies te beperken. 

Twee senior partners van het CvB (om goede redenen werken wij altijd in duo’s) met relevante ervaring op het gebied van herstructurering, financiering en dealmaking hebben zich vrijgemaakt en onder hoge druk deze opdracht ingevuld. Door hands-on ondersteuning van de klant in haar besluitvorming en door het opstellen van scenario’s.

Bij de WHOA-aanvraag moeten de nodige stukken worden ingediend bij de rechtbank en na analyse van deze stukken konden wij een een aantal scenario’s ontwikkelen:

 1. Acceptatie van voorgestelde schuldsanering
  Het voorstel was om de schulden met 85% af te boeken, waardoor er nog een restant van 15% zou overblijven die dan in 3 jaar zou worden voldaan uit de resultaten. Geen aantrekkelijk vooruitzicht. 
 2. Afwijzen schuldsanering en uitwinning zekerheden na faillissement
  Een opbrengst van ca. 30%, maar wel met een einde op afzienbare termijn.
 3. Doorstart van onderneming met doorrol van (een deel van) financiering en zekerheden
  Een opbrengst van 40 à 50% met de mogelijkheid tot verdere reductie door een belang in de doorstart-vennootschap.

Het was duidelijk dat een doorstart van de onderneming tot de beste recovery zou leiden, maar dan moest er wel kennis en kunde worden gemobiliseerd om een doorstart-bedrijf succesvol te kunnen leiden.

WHOA-traject

Wij hebben na een snelle search in ons netwerk een partij gevonden die in dezelfde producten handelde, maar in andere markten. Deze partij was geïnteresseerd om samen met onze relatie op te trekken bij een eventueel faillissement. 

Vervolgens hebben wij een structuur ontwikkeld en financiering opgetuigd waarin beide partijen hun doelen zouden kunnen realiseren. Mijn relatie was klaar om te handelen bij het einde van het WHOA-traject.

Het WHOA-traject was uiteindelijk niet succesvol, omdat deze met name gericht is op een sanering van de schulden in de balans, maar dan wel op de basis van een gezonde bedrijfsvoering. Dat was in deze casus niet het geval met als gevolg dat de WHOA-aanvraag faalde en deze partij gedwongen was faillissement aan te vragen.

De rol van het CvB:

 • Ontwikkelen van scenario’s; 
 • Formuleren van een doorstart-structuur;
 • Organiseren van financiering t.b.v. de doorstart;
 • Searchen van een doorstarter met relevante ervaring;
 • Naast de opdrachtgever staan bij de onderhandelingen met de diverse partijen.

Ko Kuzee
Ko Kuzee, Centrum voor Bedrijfsopvolging

Ko Kuzee is partner bij Centrum voor Bedrijfsopvolging. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring in de aan- en verkoop van een onderneming, het ondersteunen van een buy & build-strategie en het formuleren van de strategie en het meetbaar maken van de uitvoering hiervan.

Centrum voor Bedrijfsopvolging

Het CvB sinds 2001, nu met 13 specialisten, om u als ondernemer te begeleiden in een proces dat als een van de moeilijkste in uw werkzame leven is te beschouwen. We begeleiden het gehele verkoop- (of aankoop-) proces als een one-stop-shopping.

Brookz 500 (2023): bestel jouw exemplaar!

Vind een geschikte adviseur in deze unieke 'Who is Who' van de Nederlandse overnamemarkt.

De Brookz 500 is het ultieme jaarboek met een overzicht van de belangrijkste adviseurs, investeerders, financiers en overige dienstverleners in de Nederlandse MKB-overnamemarkt.

Een handige en waardevolle uitgave die op het bureau van geen enkele ondernemer, investeerder of MBI'er met overname- of verkoopplannen mag ontbreken.

Bestel nu deze waardevolle uitgave van maar liefst 276 pagina's!

Gerelateerde artikelen

Vooruitblik 2024 door 4 overname-advocaten: 'Teveel strijd aan de onderhandelingstafel voor een pre-exit is onverstandig'

Een gesprek met Marein Smits (Wintertaling), Ali Arslan (Arslan & partners), Rudolph Snethlage (TeekensKarstens) en Jeroen Louwers (TREBLE) over actuele juridische trends en ontwikkelingen in de MKB-overnamemarkt.

lees meer >

Pre-exit, maar denk ook aan de exit

Met een pre-exit is de weg naar de definitieve exit ingezet. Maar je moet als ondernemer ook goede afspraken maken over die uiteindelijke exit.

lees meer >

ESG: drijver voor langetermijn-waardecreatie

Als 2023 de fusie- en overnamemarkt ons iets heeft geleerd, is het dat ESG een belangrijke drijver is voor langetermijn-waardecreatie en een blijvende impact heeft op de bedrijfswaardering.

lees meer >