Failliet bedrijf kopen uit faillissement

Teruglopende orders van klanten, cashflow-problemen door slecht-betalende debiteuren of falend management. Soms hebben ondernemers in het midden- en kleinbedrijf moeite om het hoofd boven water te houden.

We behandelen de stappen waar een bedrijf in problemen zich in kan bevinden: corporate recovery, bijzonder beheer, faillissement en doorstart.

Corporate recovery

Als het vijf voor twaalf is, kun je als ondernemer een corporate recovery-bureau in de arm nemen. Zodra de financiële gezondheid van een onderneming richting een kritiek punt daalt, worden deze bedrijvendokters ingeschakeld. Corporate recovery, ook wel herstructurering genoemd, is er op gericht om bedrijven die in financieel zwaar weer (dreigen te) komen, er weer bovenop te helpen.

Vaak wordt dit gevaar als eerste gesignaleerd door de huisbank. De meeste ondernemers hebben een lening bij een bank lopen. Zodra de bank merkt dat de ondernemer niet meer aan zijn rente- en aflossingsverplichtingen kan voldoen, gaat het alarm af bij de bank. Dan wordt het schrikbeeld van iedere ondernemer waarheid: zijn dossier wordt door zijn vaste relatiemanager overgedragen aan de afdeling bijzonder beheer.

Bijzonder beheer

Wanneer de bank denkt dat een ondernemer niet meer aan zijn rente- en aflossingsverplichtingen kan voldoen, wordt het bedrijf een ‘risico’ voor de bank. Het dossier van de onderneming wordt dan door de lokale vestiging overgedragen aan de centrale afdeling bijzonder beheer. Deze afdeling maakt een eerste analyse van het bedrijf, waaruit blijkt of de onderneming nog te redden valt door herstructurering (fase 1) of dat het bedrijf afstevent op een faillissement (fase 2). Het gedrag van de bank verschilt aanzienlijk bij deze twee fasen. 

Fase 1: herstructurering 
In dit scenario lopen de belangen van de ondernemer en de bank parallel; beide partijen willen door middel van herstructurering een uiteindelijk faillissement afwenden. In deze fase is er nog (voldoende) tijd om het bedrijf te revitaliseren. De betrokkenheid van de bank intensiveert, er wordt om meer rapportages gevraagd en er wordt een financieel goed onderbouwd herstelplan geëist. In dit stadium schakelt de afdeling bijzonder beheer vaak externe specialisten in om dit traject te begeleiden. 

Fase 2: faillissement 
In dit scenario is het ieder voor zich. De belangen van de ondernemer en de bank lopen uiteen; de ondernemer wil zijn bedrijf van de ondergang redden, maar feitelijk heeft de bank er geen vertrouwen meer in dat het bedrijf er financieel bovenop komt, zelfs niet met het herstelplan. Achter de schermen probeert de bank de schade van haar kredietverlening te beperken. De bank stuurt aan op een formele kredietopzegging om haar eigen verlies in te perken. Een kredietopzegging betekent echter niet dat de bank een faillissement voor het bedrijf aanvraagt, maar is puur damage controle op haar eigen kredietverlening. 

Bedrijf kopen uit faillissement

Een bedrijf kopen uit een faillissement vergt om een specifieke aanpak. Zo kun je de boedel uit een faillissement kopen, een deel van de boedel kopen op een veiling of het gehele bedrijf kopen van de curator.

Curator
Een curator (veelal een advocaat) wordt door de rechtbank aangewezen op het moment dat een bedrijf failliet wordt verklaard. De curator moet ervoor zorgen dat het faillissement goed verloopt en dat de schuldeisers zoveel mogelijk krijgen waar ze recht op hebben. 

In het algemeen zal een curator eerst proberen de gefailleerde onderneming geheel of gedeeltelijk going concern over te dragen, omdat dan de hoogste prijs kan worden gerealiseerd. Dit noemen we een doorstart. Pas als een algehele doorstart niet mogelijk is, zal een curator onderdelen van de onderneming of losse activa willen verkopen.

Doorstart
Bij een overname uit faillissement koop je alleen activa van de failliete onderneming, zoals de bedrijfsinventaris, de bedrijfsmiddelen, de voorraden, de vorderingen en/of de goodwill (handelsnaam, domeinnaam, klantenbestand). De schulden worden hierin niet overgenomen. Een curator zal een doorstart zo snel mogelijk willen afwikkelen. Hoe langer het namelijk duurt, hoe meer de waarde van het bedrijf daalt. 

Bieding
Bij een gefailleerd bedrijf zal de curator een bidbook opstellen. In dit informatiedocument zal de meest relevante en meest recente informatie over het bedrijf zijn opgenomen, waaronder een overzicht van de aanwezige inventaris, bedrijfsmiddelen, voorraden, omzet- en kostengegevens en informatie over werknemers. Geïnteresseerde kopers zullen haast moeten maken, vanwege de snelheid die de curator in het proces wil houden, om een bod uit te brengen. Als er veel geïnteresseerden zijn, houdt een curator vaak meerdere biedingsronden. Met de geïnteresseerden die de beste (voorlopige) bieding hebben gedaan, treedt de curator verder in onderhandeling.

Faillissementswetgeving

Wil jij een bedrijf uit faillissement kopen? Schakel dan deskundigen in die de faillissementswetgeving kennen, zoals een advocatenkantoor. Een overname uit faillissement kent andere spelregels dan een reguliere overname en vergt actuele juridische kennis. Bovendien kan je laten bijstaan door een specialist ook voor meer vertrouwen zorgen bij een curator.

Vind hier jouw specialist

Zoek je een doorstart bedrijf?

Zoek je een doorstart bedrijf?

Je wilt een bedrijf met insolventieproblemen overnemen? Bekijk dan ons actuele aanbod van bedrijven te koop.