Wat is M&A (Mergers & Acquisitions)?

Wietze Willem Mulder
Wietze Willem Mulder, Brookz
6 mei 2024
Wat is M&A (Mergers & Acquisitions / Fusies & Overnames)?
header image

De term M&A staat voor ‘mergers and acquisitions’, wat in het Nederlands fusies en overnames betekent. 

Mergers & Acquisitions (M&A) is een strategie van ondernemers, bedrijven en investeerders om door het kopen van bedrijven te groeien. Door het doen van fusies en overnames kan de kopende partij schaalvoordelen, cross-sell-mogelijkheden en overige synergievoordelen realiseren, waardoor de bedrijfsgroei (marktaandeel, omzet en/of winst) vaak sneller verloopt.

Want grote bedrijven wisten het altijd al: een onderneming laten groeien door acquisitie is sneller, goedkoper en vaak minder riskant dan op eigen kracht expanderen. Met de intrede van private equity in het MKB is de afgelopen tien jaar ook bij steeds meer ondernemers dit kwartje gevallen. Het overnemen van één of meerdere bedrijven is inmiddels ook voor MKB-ondernemers een realistische manier om verder te groeien.

Mergers and acquisitions

Bij fusies en overnames wordt groei gerealiseerd door het samenvoegen van twee zelfstandige bedrijven door middel van verandering in eigendom. Aangezien de meeste fusies in feite ook een overname zijn, gaat het hier dus vooral om groei door acquisitie. 

De voordelen van acquisitiegroei zijn legio: denk aan schaal- en synergievoordelen, het verwerven van nieuwe markten, producten en distributiekanalen, betere mogelijkheden voor externe financiering en last but not least: het uitschakelen van een directe concurrent.

M&A-adviseur

In een overnameproces is een M&A-adviseur of overnameadviseur onmisbaar. Hij vervult een centrale rol, begeleidt het proces van begin tot eind en weet hoe het spel gespeeld wordt. Hij brengt de targets in kaart, benadert ze, doet de analyse en de waardering, adviseert over een eerste bieding, voert de onderhandelingen en regelt - als de deal is beklonken - vaak ook de financiering. Daarbij huurt hij externe adviseurs in, die hij ook aanstuurt. Denk aan specialisten die het boekenonderzoek (due diligence) voor hun rekening nemen en juristen voor het opstellen van de contracten.

Een andere belangrijke functie van een M&A-adviseur is die van buffer tussen koper en verkoper. Voordat je tot een transactie komt, wordt er stevig onderhandeld. Daarbij ga je ook zeggen wat er allemaal niet mooi is aan het bedrijf en dat leidt vaak tot irritaties en weerstand bij de verkoper. Na de deal moeten koper en verkoper vaak nog een tijdje samen door, dus die relatie moet niet te veel verstoord raken. Daarom is het beter als daar een adviseur tussen zit.

Met een M&A-adviseur maak je bovendien een professionele indruk. Dit komt bijvoorbeeld van pas als je targets benadert of met de bank in gesprek gaat voor financiering. Adviseurs aan de andere kant van de tafel - van de verkopende partij - doen ook veel liever zaken met een collega-adviseur dan met een accountant of een zelfstandig opererende ondernemer. Met een collega kunnen ze ‘sneller schakelen’. In een concurrerende overnamemarkt is dat iets om rekening mee te houden. Zonder adviseur word je een stuk minder serieus genomen.

M&A-activiteiten

Bedrijven en investeerders die regelmatig overnames doen, maken vaak gebruik van een M&A Playbook. Daarin wordt stap voor stap beschreven wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van iedereen die bij een overname betrokken is. Zo behouden ze het overzicht en de regie.

Brookz heeft zelf een M&A Playbook voor ondernemers ontwikkeld. In het M&A Playbook lopen we stap voor stap alle aandachtspunten na waar je rekening mee moet houden als je een ander bedrijf wilt overnemen. Het is een draaiboek voor de executie van een strategische overname. Het geeft overzicht en structuur en zorgt ervoor dat je niets over het hoofd ziet. 

Dit strategische overnameproces hebben we opgeknipt in 6 fases: 

  1. Strategie
  2. Dealsourcing
  3. Businesscase
  4. Due diligence
  5. Transactie
  6. Integratie


Binnen elke fase lopen we stap voor stap de belangrijkste aandachtspunten na waar je rekening mee moet houden als je een ander bedrijf wilt overnemen. Ondersteunt met handige checklists, templates en nuttige tools!

Distressed M&A

Een bijzondere vorm van M&A is ‘distressed M&A’. Distressed M&A is het overnemen van een bedrijf dat in financieel zwaar weer is beland. De continuïteit van het bedrijf wordt serieus bedreigd en er zal met behulp van externe partijen een herstructurering opgetuigd moeten worden om het tij te keren.

Vanwege de financiële nood kan het overnametraject bij distressed M&A afwijken van het traject dat gevolgd wordt bij een reguliere overname, mede door de betrokkenheid van schuldeisers.

Geschreven door
Wietze Willem Mulder, Brookz

Wietze Willem Mulder is Manager Content bij Brookz. Hij studeerde journalistiek en schreef voor zakelijke titels als FEM Business, Sprout, De Ondernemer en Management Team. Tevens is hij co-auteur van de handboeken Hoe koop ik een bedrijf? en Hoe verkoop ik mijn bedrijf?.

Nieuwste verhalen